Till innehåll på sidan
Studentuppsatser ökar KTH:s synlighet i omvärlden.(Foto: Håkan Lindgren)

KTH missar chansen till högre ranking

Publicerad 2016-05-02

Studenternas examensarbeten bidrar starkt till KTH:s genomslag, både nationellt och internationellt. Samtidigt är många exjobb inte tillgängliga på nätet – på grund av bristande rutiner.

Viggo Kann.

– Exjobben gör stor nytta för att sprida KTH:s namn, de påverkar ranking och bidrar med kunskap till näringsliv och allmänhet. Dessvärre är tusentals uppsatser inte möjliga för omvärlden att ta del av, säger Viggo Kann , professor och ordförande i språkkommittén, som kartlagt hur studenternas uppsatser hanteras inom KTH.

Förra året producerades drygt 3200 exjobbsrapporter, enligt KTH:s publiceringsdatabas, Diva. Intresset för rapporterna är stort, de populäraste laddas ned tiotusentals gånger, merparten 150–200 gånger av bland andra företag, organisationer, gymnasiestudenter och privatpersoner.

Samtidigt är många examensarbeten inte tillgängliga för utomstående. En fjärdedel av förra årets produktion finns inte inlagda med fulltext i publiceringsdatabasen, därmed är de inte sökbara via Google eller andra sökmotorer.

Dessutom finns ett mörkertal, uppsatser som inte ens registreras i databasen. Enligt språkkommitténs beräkningar rör det sig om var femte exjobbsrapport.

Miljontals nedladdningar

– Vi går miste om stora möjligheter att synliggöra KTH och att sprida ny, viktig kunskap som studenterna tar fram i sina arbeten. Exjobben anknyter oftast ett till ett aktuellt problem hos ett företag eller en organisation som många, både inom branschen och hos allmänheten, kan vara intresserade av, säger Viggo Kann.

– Sammanlagt kan det handla om en miljon nedladdningar av exjobb som KTH missade förra året, säger han.

Hur kommer det sig att examensarbetena inte finns med i databasen?
– Jag tror att det är en kombination av okunskap och slentrianmässigt beteende. Det finns en tradition på en del institutioner att inte uppmuntra studenterna att publicera i Diva. Kände man till de positiva effekterna skulle man säkert göra annorlunda, säger Viggo Kann.

Han menar att spridningen av exjobb ökar KTH:s chanser att stiga i ranking, inte minst genom så kallade ryktesmätningar som fått en allt större betydelse.

– Frågorna i mätningarna formuleras ofta som ”Vilket universitet kommer du att tänka på i den här regionen?” Då är det avgörande att personen i fråga blivit påmind om ett specifikt lärosäte. Här finns faktiskt större potential för KTH att förbättra rankningen genom att jobba med förbättrad synlighet för exjobben än för forskningsartiklar, säger Viggo Kann.

Bred publik

Enligt språkkommitténs kartläggning får studentuppsatser avsevärt större spridning än exempelvis forskningsrapporter och avhandlingar. Åtta av tio de populäraste publikationerna förra året var studentarbeten, varav alla hade mer än 15 000 nedladdningar.

– Exjobben vänder sig till en bredare publik och röner större intresse bland gemene man. De har ett nyhetsvärde och bidrar ofta med det allra senaste som en uppdragsgivare vill ha belyst och som exjobbaren levererar en lösning på. En avhandling sträcker sig över en längre period, resultatet har ofta publicerats tidigare, i tidskrifter och vid konferenser, och riktar sig mot en betydligt mer begränsad målgrupp.

Samtidigt varnar han för att övertolka spridningen av studentuppsatser som laddas ned extremt många gånger – det finns exempel med över 400 000 nedladdningar.

– Det kan vara samma användare eller en robot som av någon anledning försökt ladda ner samma rapport gång på gång. Men det finns mängder av exjobb som har tusentals nedladdningar som gjorts någorlunda jämnt under en lång tid. Då råder det ingen tvekan om att rapporterna är populära och brett spridda.

Enligt KTH:s regler ska samtliga exjobb publiceras i Diva, tillsammans med en svensk- och engelskspråkig sammanfattning, abstract. Språkkommittén vill även göra det obligatoriskt att registrera nyckelord, på svenska och engelska, för att öka chanserna att hamna högt upp på sökmotorernas listor.

Hälften av exjobben saknar i dag engelska nyckelord, sju av tio saknar svenska nyckelord.

– Användningen av engelskspråkig sammanfattning är relativt god, men om alla skolor såg till att svenska sammanfattningar och nyckelord finns i alla exjobb skulle antalet nedladdningar öka ännu mer, säger Viggo Kann.

Text: Christer Gummeson

Publicering vid KTH. Förra året producerades enligt publikationsdatabasen Diva:

  • 3870 tidskriftsartiaklar
  • 3252 examensarbeten
  • 2464 konferensbidrag
  • 276 doktorsavhandlingar
  • 200 forskningsrapporter
  • 115 licentiatavhandlingar

Tolv av de 20 mest nedladdade KTH-publikationerna genom tiderna är exjobb. Alla dessa hade mer än 50000 nedladdningar. Enligt språkkommitténs beräkningar har median-exjobbet mellan 150 och 200 nedladdningar. Förra årets populäraste doktorsavhandling hade 23347 nedladdningar. Forskningsartiklar i tidskrifter har ofta inte "open acess" vilket betyder att de inte får ligga nedladdningsbara i Diva. Då är de bara tillgängliga för den som prenumererar på tidskriften och syns inte i Divas statistik.

Språkkommittén håller en workshop 26 maj om hur exjobben kan utvecklas. Läs mer