Till innehåll på sidan

KTH med i prestigefyllt samarbete

Takehiko Kitamori och Peter Gudmundson
Takehiko Kitamori, dekan på Graduate School of Engineering vid Tokyo universitet, och Peter Gudmundson, rektor på KTH, är överens om att ett forum är ett steg på vägen mot bättre studier och forskning. (Foto: Peter Larsson)
Publicerad 2010-08-17

För att möta framtidens krav har prestigefyllda Tokyo universitet skapat ett forum som ger möjlighet till kunskapsutbyte mellan olika länders universitet. Bland de sex deltagarna återfinns KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och University of California, Berkeley.

Tokyo universitet har bjudit in dekaner och rektorer från flera av världens mest förnäma tekniska universitet att delta i ett nytt samarbete. Syftet är att svara upp mot framtidens utmaningar: en ingenjörsroll i kontinuerlig förändring och den ökade globala konkurrensen.

– KTH:s intresse av att medverka i forumet kommer främst från att vi på detta sätt kan knyta närmare band med de andra internationella toppuniversiteten. Om vi på detta sätt ökar utbytet av fakultet, studenter och annan personal med dessa universitet har vi mycket att vinna, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

Tanken är att forumet bland annat att ska diskutera gemensam problematik rörande tekniska utbildningar och att utbyta kunskap kring internationalisering, exempelvis för att främja utbytesstudier.

– När det gäller utbildning tror jag att KTH har en hel del att bidra med. Intressant är alltid hur utbildningen kan kopplas till ett framtida näringsliv med en allt större global konkurrens, säger Peter Gudmundson.

Han får medhåll från Takehiko Kitamori, professor och dekan på Graduate School of Engineering vid Tokyo universitet.

– KTH är en värdefull deltagare med mycket kunskap kring utbytesstudenter, studier och forskning, och är en i sammanhanget viktig representant för Norden, säger Takehiko Kitamori.

Han menar att det är av yttersta vikt att världens ledande tekniska universitet samtalar och diskuterar gemensamma problem:

– För att vi ska behålla våra toppositioner är det viktigt att vi samarbetar. Det kommer också studenterna till godo, de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden om de har varit utbytesstudenter.

De universitet som deltar i forumet är: KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Swiss Federal Institute of Technology, Imperial College London, Tokyo universitet och University of California, Berkeley.


Text: Peter Larsson