Till innehåll på sidan

KTH med i EU:s mångmiljardsatsning

Publicerad 2014-12-12

KTH är med i två konsortier som får ta del EU:s nya storsatsningar inom innovation och teknik. De båda forskningsområdena – råmaterial och hälsosamt åldrande – får totalt en miljard euro.

Konsortierna, InnoLIFE och RawMatTERS, innehåller en rad europeiska partners, universitet, företag och forskningsinstitut som tillsammans ska söka hitta lösningar på framtidens stora utmaningar. Arbetet bygger på den så kallade kunskapstriangeln där såväl forskning, som utbildning och innovation ingår.

Fokus inom RawMatTERS är en effektivare användning av råmaterial.  Tillsammans med vicerektor Ramon Wyss har professor Ulf Karlsson representerat KTH i diskussionerna kring konsortiet.

InnoLIFE arbetar med innovationer för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande. KTH:s aktiviteter inom konsortiet koordineras av forskaren Ozan Öktem.

Satsningen leds av EIT, det europeiska institutet för innovation och teknik. EU-medlen fördelas genom inrättandet av tematisk styrda konsortier, Knowledge and Innovation Communities, (KIC).

KTH medverkar sedan tidigare i två KIC:ar: KIC Innoenergy som bland annat utvecklar smarta elnät och elektrisk energilagring och EIT ICT Labs som är inriktat mot mjukvara och IT-tjänster.

Text: Christer Gummeson

Läs mer om de nya satsningarna