Till innehåll på sidan

KTH främjar forskares frihet

Publicerad 2018-02-23

Hallå där, Nina Wormbs, kontaktperson för Scholars at Risk (SAR), ett nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen och som KTH nyligen gick med i. Hur känns det?
– Det känns bra och jag ser fram emot att arbeta med dessa mycket viktiga frågor.

SAR-nätverket består av närmare 380 universitet i världen, och finns för närvarande representerat i 38 länder. Bland annat ger man skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer.

Nina Wormbs, teknikhistoriker vid KTH.

– KTH anser att frågor om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter även för akademiker är viktiga och vill delta i arbetet som SAR bedriver. Den svenska sektionen av SAR har funnit sedan våren 2016 och det känns bra att KTH nu också är med, säger Nina Wormbs , universitetslektor i teknikhistoria vid KTH.

Vilka är dina förhoppningar med medlemskapet?
– Jag hoppas att det ska innebära en ökad medvetenhet och ett större engagemang bland lärare och studenter.

– Genom kontakt med andra institutioner inom SAR, både i Sverige och andra länder, så kan vi lättare göra gemensam sak och göra våra röster hörda. Jag kommer delta i den världskongress som hålls i Berlin i april och ser fram emot att lära mig mer om hur andra arbetar.

Vad innebär medlemskapet konkret, vilka är de praktiska konsekvenserna för KTH?
– Arbetet kan bedrivas med olika fokus och ambitionsnivå. Ett sätt är att bedriva opinionsbildning omkring akademisk frihet och försöka påverka stater och regimer som förföljer och begränsar akademikers och studenters verksamhet på olika sätt.

– Ett annat är att kartlägga de brott som begås mot akademiker. Ett tredje och mer omfattande är att försöka ta emot akademiker som är hotade eller förföljda på olika sätt.

Vad kan man som engagerad personal göra för att bidra?
–Man kan maila mig om man vill bidra. Min förhoppning är att vi ska kunna bilda en SAR-grupp på KTH där vi möts regelbundet och diskuterar vad vi ska kunna göra och hur.

Berättat för: Christer Gummeson