KTH fortsatt högt på THE-ranking

Publicerad 2017-10-25

KTH rankas på 38:e plats i världen inom Engineering & Technology av Times Higher Education (THE), vilket i stort sett är samma placering som förra året.

Per-Anders Östling.

– KTH står sig fortfarande mycket starkt i den internationella konkurrensen inom ämnesområdesrankingen och är stabilt bland topp femtio, säger Per-Anders Östling , KTH:s rankingexpert.

Inom Computer Science har KTH avancerat med 19 placeringar till plats 54, dels som en följd av metodförändringar. Bland annat har indikatorn rykte inom utbildning och forskning fått större betydelse i mätningen. KTH har även fått bättre värden sett till citeringar inom Computer Science.

– Ett mycket positivt resultat. Det finns en klar korrelation mellan starkt rykte och starka resultat i bibliometriska mätningar, vilket indikerar att forskningen och i viss mån utbildningen har ett gott internationellt rykte, säger Per-Anders Östling.

Vilka möjligheter till förbättring i ranking finns det för KTH?
– Ganska små, men det borde vara möjligt att nå en position kring placering 30. De universitet som ligger före har som regel större resurser. Flera i den absoluta toppen är till skillnad från KTH inte beroende av externfinansiering, utan har tillgång till stora interna resurser och eget kapital.

Vid senaste mätningen rankades KTH på plats 36. Rankingen består av dimensionerna citeringar, utbildning, forskning, internationalisering och industry income. Totalt ingår 500 universitet i rankingen.

Text: Christer Gummeson