Till innehåll på sidan

KTH-forskare startar rörelse för demokrati

Publicerad 2018-03-08

Hallå där, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och en av grundarna till initiativet #vimåsteprata, en rörelse som går ut till försvar för demokratin.
– Demokratin har problem på många håll, även hos oss, säger han.

Sverker Sörlin.

– Jag tror vi är många i samhället som under några års tid nu känt av problemen, inte bara i fjärran länder som alltid, utan även i Europa, USA, för att inte tala om Ryssland och östra Europa. Och det finns krafter även hos oss som hotar demokratin, kanske framförallt det demokratiska samhällsklimatet, tonen i samtalet, känslan av trygghet, säger Sverker Sörlin.

Vad hoppas du att ni ska uppnå?
– I första hand att människor, inte minst unga, tänker över demokratins värden och värderingar om allas lika värde, och lär sig hur demokratin kan försvaras. 

Rörelsen har just dragit igång med möten och föreläsningar – hur har responsen hittills varit?
– Överväldigande, är mitt intryck, på nätet alltså. För egen del är jag inget sanningsvittne i övrigt eftersom jag just nu tillbringar en period på University of British Columbia i Vancouver och har litet dålig koll på läget i Sverige.

Du anser att politiker lyssnar för mycket på sina ”trianguleringsrådgivare” – vad menas med det?
– Det ser väl de flesta, att det går att pejla opinionsläget för att vinna röster. Det betyder att vissa partier tyvärr tummar på sina egentliga värderingar för att fånga sympatier hos opinioner som vunnits för auktoritära och i vissa fall främlingsfientliga åsikter. Det bidrar till att sänka statusen för de frihetliga värderingar som demokratin förutsätter.

Du är en av några forskare som är direkt involverade i rörelsen – hur tänker du kring akademins roll i de här frågorna?
– Universiteten och högskolorna är kolossalt viktiga. Traditionellt är de i de flesta samhällen bastioner för yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

– Vi är ju också helt beroende av sådana friheter för att kunna bedriva vårt jobb och studenterna är beroende av dem för att få bra undervisning. Vi ser även i historien exempel på hur universiteten fallit undan och blivit lojala med makten i stället för med friheten och sanningen. Så forskare och studenter borde stå i första ledet i demokratifrågor.

Om ett halvår är det riksdagsval – hur vill ni medverka inför stundande valrörelse?
– Vi är ju partipolitiskt helt obundna, men vi vill väl skjuta in ett mått av eftertanke: varje val handlar också om demokratins framtid och om framtiden för fri- och rättigheter. Den som ytterst har makten över dem är riksdagen och den väljs som bekant av folket. 

Berättat för: Christer Gummeson

  • Rörelsen #vimåsteprata  har initierats av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH, Kristina Persson, f d framtidsminister, Elisabeth Åsbrink, journalist och författare, Hédi Fried, författare och överlevare av förintelsen och Per Ödling, professor i telekommunikation Lunds universitet.
  • Satsningen understöds med en bok, Handbok för demokrater, med bland andra Sverker Sörlin som redaktör. Bland författarna finns KTH-forskarna Marco Armiero , miljöhistoriker och Nina Wormbs , teknikhistoriker. Rörelsen står även för en bred nätsatsning och föreläsningsturné.

Läs mer