Till innehåll på sidan

KTH fördubblade överskottet

Publicerad 2010-08-18

KTH fördubblade sitt ekonomiska överskott första halvåret i år jämfört med motsvarande period år 2009. Enligt KTH:s prognos förväntas helåret 2010 sluta med ett överskott på 200 miljoner kronor.

Överskottet för perioden januari-juni år 2010 motsvarar nära 110 miljoner kronor, jämfört med drygt 50 miljoner kronor för samma period förra året.

KTH:s goda ekonomi baserar sig främst på ökade intäkter inom forskning och forskarutbildning. Framför allt gäller det de ökade anslagen för särskilda forskningssatsningar som KTH fått. Även grundutbildningen visar ett positivt resultat vilket hänger samman med det ökande antalet studenter, framgår av delårsrapporten.

Ett trendbrott syns också genom ökningen av antalet examinerade civilingenjörer. Första halvåret i år examinerades 575 civilingenjörer, vilket är drygt 100 fler än året innan.

– Mycket glädjande i halvårsrapporten är att examinationen av civilingenjörer nu ökar igen. Jag hoppas att denna trend håller i sig även de närmaste åren, skriver KTH:s rektor Peter Gudmundson i sitt veckobrev.


Text: Christer Gummeson