Till innehåll på sidan

KTH firade EIT-framgångar

EIT-firande
(Fr v) Hannu Tenhunen, professor ICT-skolan, Gunnar Landgren, vicerektor och Ulf Wahlberg från Ericsson firar KTH:s framgångar inom EIT. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2009-12-21

Kanske är det KTH:s största externa engagemang någonsin. Det gav anledning att fira. På måndagen samlades personerna bakom KTH:s framgångsrika EIT-ansökan för att leda europeiska innovationer inom områdena ICT och hållbar energi.

I förra veckan blev det klart att de två konsortier som KTH tillhör fick EU:s uppdrag att leda Europas innovationsarbete inom prestigeprojektet EIT (European Institute of Technology). Arbetet organiseras inom så kallade KIC:s som vardera beräknas få en omsättning på 1,5 miljarder kronor. Varje KIC har noder inom ett flertal europeiska länder.

På plats på KTH för att fira framgångarna fanns bland andra landshövdingen Per Unckel, representanter för Vinnova och för de företag som ingår i konsortiernas svenska delar. Inom ICT består Stockholmsnoden av KTH, Ericsson, TeliaSonera och SICS. Motsvarande konstellation på energisidan är KTH, Uppsala universitet, ABB och Vattenfall.

En central del i arbetet är att omsätta forskning i affärsidéer, företagande och tillväxt. För hela Stockholms del kan projekten leda till en omsättning på omkring 200 miljoner per år för både ICT och energi.

ICT-konsortiets sammanhållande länk har varit Gunnar Landgren, vicerektor vid KTH. Energikonsortiets svenska del har koordinerats av Ramon Wyss, vicerektor vid KTH.

Nu väntar några månaders formella kontraktsförhandlingar innan verksamheten drar i gång på allvar. Detaljerna kring hur arbetet ska byggas upp inom respektive KIC kommer att successivt klarna allteftersom formalia och strategi nu ska omsättas i konkreta verksamhetsplaner för respektive konsortium.


Christer Gummeson