Till innehåll på sidan

KTH får 579 strategiska forskningsmiljoner

Publicerad 2009-06-16

KTH föreslås få 579 miljoner kronor under femårsperioden 2010– 2014 för att bygga upp världsledande forskning inom fem strategiska områden. Det är de fem forskningsrådens rekommendationer till finansiering inom regeringens 20 utpekade strategiska forskningsområden.

– Detta är en avsevärd förstärkning som kommer att få stor betydelse för KTH. Om regeringen beslutar enligt förslaget höjs den årliga finansieringen av forskningen med 144 miljoner kronor per år från och med 2012. Utfallet för KTH är i stort i linje med förväntningarna, förutom inom materialområdet där vi hade förväntat oss ett bättre utfall, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslår en fördelning av totalt 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen. Det är den enskilt största utlysning av forskningsmedel som skett i Sverige.

KTH har sammanlagt lämnat in åtta ansökningar som huvudsökande och rekommenderas för fem av dessa. Områdena är e-vetenskap, IT och mobil kommunikation, molekylär biovetenskap, produktionsteknik och transportforskning.

– Framgång i den här utlysningen kan få stora effekter för lärosätena under lång tid framöver De som beviljas medel nu, kommer efter godkänd utvärdering om fem år att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag, säger Arne Johansson, samordningsansvarig för satsningen.

De totalt 112 ansökningarna har granskats av internationell expertis och 43 föreslås finansiering. En stor del av ansökningarna innehåller samarbeten mellan flera lärosäten.

Lunds universitet klarar sig bäst i konkurrensen och förslås få 715 miljoner för att bygga upp forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följer Chalmers Tekniska högskola som föreslås få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och KTH rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden

KTH rekommenderas finansiering som huvudsökande inom följande strategiska områden (summan som anges är årlig finansiering från och med år 2012):
- Swedish e-Science Research Centre (30 miljoner), Dan Henningson.
- ICT – The Next Generation (33, 3 miljoner), Jens Zander.
- Science for Life Laboratory – a national resource center for high-throughput molecular bioscience, (101, 5 miljoner), Mathias Uhlén.
- XPRESS – Initiative for excellence in production research (19 miljoner), Bengt Lindberg.
- TrenOp, Transport Research Environment with Novel Perspectives (31 miljoner), Harilaos Koutsopoulos.

Som medsökande finns KTH med i följande ansökningar:
- The U-Can Comprehensive Cancer Consortium (19, 6 miljoner)
- StandUp (52 miljoner)
- Modelling initiative of the Bert Bolin Centre for Climate Change (18, 3 miljoner)
- ModElling the Regional and Global Eart system – MERGE (8,7 miljoner)
- Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan (28 miljoner)
- Security Link (7, 6 miljoner).

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats


Christer Gummeson