Till innehåll på sidan

KTH-examen stiger i ranking

Publicerad 2018-09-11

KTH rankas som 79:e bästa lärosäte i världen i QS Graduate Employability Rankings, vilket är en förbättring med 15 placeringar. Rankingen mäter studenters chanser att få jobb efter examen.

Per-Anders Östling.

– Det är mycket positivt att KTH återfinns bland topp 100. Resultatet pekar tydligt på KTH:s starka internationella rykte bland arbetsgivare, säger Per-Anders Östling , KTH: rankingexpert.

QS ranking mäter omvärldens syn på hur attraktiva lärosätens studenter är hos arbetsgivare, och hur möjligheter ser ut för att få en anställning. Rankingen baseras på enkäter, karriäruppgifter, publiceringsstatistik och arbetsgivares aktiviteter på campus.

Förutom att rankingen bekräftar att KTH:s alumner är attraktiva på en internationell arbetsmarknad visar den, enligt Per-Anders Östling, tydligt på att KTH har ett nära utbyte med näringslivet i form av samarbeten liksom att arbetsgivare är synliga på KTH:s campus, till exempel i form av arbetsmarknadsmässan Armada.

Vilken betydelse har rankingen för KTH?
– Det är mycket positivt framför allt beträffande att rekrytera betalande studenter. Rankingen påvisar att en utbildning vid KTH leder till jobb.

Rankingen, som omfattar 500 universitet, är relativt ny och har reviderats under senare år. Inför årets omgång har KTH förbättrat sina rutiner kring inrapporteringen av data, vilket bidragit till avancemanget, enligt Per-Anders Östling.

Rankingen består av indikatorerna:

  • Employer Reputation (viktat 30 procent). Baserad på en enkät som vänder sig till ledande internationella arbetsgivare.
  • Alumni Outcomes (viktat 25 procent). Baserat på ett flertal internationella listor med högpresterande individer.
  • Partnerships with Employers per faculty (viktat 25 procent). Hämtat ur Scopus databas, där antal sampubliceringar med industrin identifierats.
  • Employer – Student Connections (viktat 10 procent). Hur många arbetsgivare som är aktiva på KTH:s campus i form av att till exempel att marknadsföra sig själva och rekrytering.
  • Graduate Employment Rate (viktat 10 procent). Hur stor andel av alumnerna som fått jobb sex månader efter examen.

Text: Christer Gummeson