Arbetsgivare möter studenter under Armada, arbetsmarknadsmässan som arrangeras av studentkåren. THS.

KTH-examen populär i världen

Publicerad 2017-09-11

KTH rankas som 94:e bästa lärosäte i världen i QS Graduate Employability Rankings, som mäter studenters chanser att få jobb.
– Ett mycket positivt resultat som pekar på vårt goda internationella rykte och att studenter som gått på KTH har bra möjligheter på en internationell arbetsmarknad, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

Per-Anders Östling.

QS ranking mäter omvärldens syn på hur attraktiva lärosätens studenter är hos arbetsgivare, och hur möjligheter och förutsättningar ser ut för att få en anställning. Rankingen baseras bland annat på enkäter, karriäruppgifter, publiceringsstatistik och arbetsgivares aktiviteter på campus.

– Rankingen har betydelse för framför allt rekrytering av både internationella och svenska studenter. Inte minst internationellt har det under senare år lagts allt mer fokus vid att en utbildning måste leda till ett bra jobb, säger Per-Anders Östling .

Inom vilka områden kan KTH bli bättre för att avancera i ranking?
– Svårt att säga. Faktum är att vi presterar bra och vi får inte glömma bort att det är en väldigt stor internationell konkurrens inom detta område. Sannolikt är det svårt att nå så mycket högre, men vissa möjligheter finns.

Rankingen består av följande indikatorer:

  • Employer Reputation (viktat 30 procent). Baserad på enkät som går till ledande arbetsgivare.
  • Alumni Outcomes (viktat 25 procent). Baserat på ett flertal internationella listor med högpresterande individer.
  • Partnerships with Employers per faculty (viktat 25 procent). Hämtat ur Scopus databas, där antal sampubliceringar med industrin identifierats.
  • Employer – Student Connections (viktat 10 procent). Hur många arbetsgivare som är aktiva på campus i form av att exempelvis marknadsföra sig själva och rekrytering.
  • Graduate Employment Rate (viktat 10 procent). Hur stor andel av alumnerna som får jobb direkt efter examen.

Totalt har 500 universitet rankats. Jämfört med tidigare år har rankingen gjorts om varför det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Text: Christer Gummeson