Till innehåll på sidan

KTH drar igång öppna kurser på nätet

Publicerad 2016-01-21

Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

Ronald Bernette

En inbjudan har gått ut till samtliga lärare att söka pengar för att vara med och utveckla öppna online-kurser. Den första kursen är redan klar och kommer i april där Christer Fuglesang undervisar om bemannade rymdfärder.

– Vi hoppas väcka brett intresse och entusiasm kring satsningen genom att erbjuda alla lärare på KTH möjligheten att presentera förslag på MOOC:ar de skulle vilja producera, säger Ronald Bernette, projektledare för satsningen.

På vilket sätt är MOOC:ar intressanta för KTH:s lärare?
– MOOC:ar erbjuder lärare möjligheten att producera målgruppsanpassade digitala lärobjekt som kan komplettera och förbättra undervisningen för våra programstudenter. I tillägg erbjuder MOOC:ar lärare möjligheten att tillgängliggöra sina kurser till deltagare från hela världen och på så vis profilera både KTH, sin skola och sig själva.​

Tanken är bland annat att de ska utveckla KTH:s digitala lärmiljöer - hur då?
– Vi ser en möjlighet att över tid bygga upp ett bibliotek av högkvalitativa och pedagogiskt välutvecklade digitala lärobjekt och kurser vilka kommer kunna användas som komplement både i lärarledd undervisning och för självstudier.

KTH:s MOOC:ar publiceras genom plattformen edX varför valde KTH den partnern?
– Det som är utmärkande för edX är den öppna samverkan mellan medlemsuniversiteten gällande utvecklingen av digitala lärresurser och det faktum att edX är en icke vinstdrivande organisation som ser som sitt syfte att demokratisera utbildning genom att göra den tillgänglig och kostnadsfri för så många av världens medborgare som möjligt. Värderingar vi på KTH delar.

Berättat för: Christer Gummeson

KTH har nyligen blivit medlem på den globala MOOC-plattformen edX och avser producera 20 MOOC:ar de närmaste 3 åren, varav upp till fyra under 2016. Lärare med intresse av att producera en MOOC uppmuntras ansöka omgående, ansökan stänger den 8 februari, kl. 18:00. Läs mer i .

Mer info, kontakta  Ronald Bernette – projektledare, KTHx; verksamhetsutvecklingschef, Resurscentrum för nätundervisning (ECE-skolan).