KTH Bostad
Maria Frost hyr ut ett sista-minuten-boende från KTH Bostad.

KTH Bostad gick i mål

Publicerad 2009-09-11

Efter några hektiska veckor kan Maria Frost och kollegorna på KTH Bostad andas ut. Till slut lyckades man skaffa fram lägenheter till alla utländska studenter som ansökt om att få ett boende.

Ännu i början av september är det ett visst tryck på KTH Bostads mottagningsdisk vid biblioteket på Osquars backe. En och annan student har frågor om sista-minuten-uthyrning och någon annan erbjuder själv att hyra ut ett privat boende.

Men det största arbetet är förbi – sammanlagt har KTH Bostad förmedlat ungefär 1350 lägenheter till utländska studenter sedan i mitten av juni.

– Till en början såg det inte så bra ut. I somras saknade vi boende för 200 masterstudenter. Men vi har trollat med knäna, kan man säga. Alla studenter som i tid ansökt om boende har också fått erbjudande om lägenhet av oss, säger Maria Frost, gruppchef på KTH Bostad.

KTH har tillgång till en bostadsbas av drygt 1200 lägenheter för uthyrning till utbytesstudenter och utländska masterstudenter. Men eftersom antalet studenter som söker bostad ökar från år till år ställs det allt högre krav på KTH Bostad att snabbt ordna fram alltfler boenden. För knappt två veckor sedan saknade fortfarande ett 100-tal sökande någonstans att bo.

– Särskilt har trycket varit hårt i år från masterstudenter, kanske för att detta kan vara bland de sista åren som de kan studera i Sverige utan att betala avgift, säger Maria Frost.

Brandkårsutryckning

Lösningen den här gången fanns på Kista Alléväg där KTH tidigare haft tillgång till studentboenden i paviljonger. På grund av ett intilliggande vägbygge har lägenheterna inte hyrts ut under en period, men under sista veckan i augusti lyckades Maria Frost och hennes kollegor ändå komma över 96 lägenheter av bostadsvärden. Efter att KTH:s husvärd Per Höjmark möblerat upp lägenheterna på rekordtid kunde studenterna flytta in redan 1 september.

– Det blir alltid någon ”brandkårsutryckning” inför terminsstarten. Svårigheten, de speciella villkoren i förmedlingen ligger i det korta tidspannet från deadline för bostadsansökan 15 juni till dess att studenterna anländer till KTH. Men jämfört med för några år sedan fungerar det ganska bra nu, säger hon.

Utmaningen i arbetet på KTH Bostad är att tillhandahålla lika många lägenheter som det finns bostadssökande, varken fler eller färre. En speciell omständighet är att köbilden snabbt kan ändras. Exempelvis sker det alltid ett visst bortfall bland masterstudenterna under sommaren. En del får inget visum, andra ordnar boende på egen hand och ytterligare andra dyker inte alls upp vid terminsstarten av olika skäl.

Högre krav på boende

KTH ger ingen bostadsgaranti för utländska studenter som söker en lägenhet, poängterar Maria Frost. Prioriteringen ligger på utbytesstudenter eftersom KTH har särskilda avtal för dem med andra universitet, och hittills har det aldrig hänt att någon sökande ur den gruppen inte fått något boende. I år skaffade KTH Bostad även fram lägenheter till samtliga masterstudenter som sökt, totalt drygt 500 lägenheter.

KTH hyr sina studentboenden från ett flertal fastighetsägare, en del av dem på årsbasis. Lägenheterna är belägna från Kista i norra Stockholm till Flemingsberg i Huddinge kommun. På KTH Campus finns 72 lägenheter på Drottning Kristinas väg och ett fåtal på Teknikringen. Tidigare hade KTH kontrakt för 68 studentrum i en paviljong nedanför AlbaNova. Men eftersom standarden för boendet inte höll måttet förnyades inte avtalet.

Inför framtiden ser Maria Frost ett delvis nytt scenario: antalet utbytesstudenter kommer fortsatt att öka tror hon, medan masterstudenterna minskar i antal, i det fall de aviserade studieavgifterna införs.

– Om avgifterna införs blir det annan situation – färre masterstudenter som å andra sidan säkert kommer att ställa högre krav på boendestandard, eftersom de betalar för sina studier. I alla fall vill de antagligen bo så nära KTH Campus som möjligt, säger hon.


Text och foto: Christer Gummeson