KTH bland världens hundra främsta

Publicerad 2017-06-08

KTH rankas som 98:e bästa lärosäte i världen i QS World University Rankings. Det är i stort sett samma resultat som förra året, då KTH placerade sig på plats 97.

Per-Anders Östling.

Nedgågen beror på att KTH tappat inom indikatorerna Employer reputation, Antal lärare/forskare per student, Andel internationella lärare/forskare och Andel internationella studenter.

– Framför allt har KTH tappat inom indikatorerna internationella lärare/forskare och studenter, vilket i huvudsak kan tillskrivas ökad internationell konkurrens. I övrigt är minskningen marginell och KTH står sig fortfarande mycket starkt inom Employer reputation med en 74:e placering, säger Per-Anders Östling , KTH:s rankingexpert.

Effekterna av införandet av studieavgifter för studenter utanför Europa syns tydligt, enligt honom:

– Andelen internationella studenter på KTH är dock internationellt sett fortfarande förhållandevis hög på 15 procent och något högre än föregående år då den låg på 13 procent.

Förbättringar har skett inom Academic reputation och, med en placering, inom Antal citeringar per lärare/forskare.

– KTH står sig mycket starkt inom Academic reputation med en 162:a placering, säger Per-Anders Östling.

Text: Christer Gummeson

Så här ser resultaten ut för respektive indikator år 2012–2017:

  • Academic reputation, viktat 40 procent, (baserad på enkät med 75 000 svar) placering: 162/2017, 177/2016, 167/2015, 171/2014, 166/3013, 180/2012
  • Employer reputation, viktat tio procent, (baserad på enkät med 40 400 svar) placering: 74/2017, 67/2016, 81/2015, 73/2014, 92/2013, 150/2012
  • Antal lärare/forskare per student, viktat 20 procent, placering: 206/2017, 205/2016, 196/2015, 160/2014, 167/2013, 168/2012
  • Antal citeringar per lärare/forskare, viktat 20 procent, (hämtat ur Scopus) placering: 110/2017, 112/2016, 101/2015, 226/2014, 270/2013, 294/2012
  • Andel internationella lärare/forskare, viktat fem procent, placering: 155/2017; 140/2016, 143/2015, 161/2014, 118/2013, 153/2012
  • Andel internationella studenter, viktat fem procent, placering: 336/2017, 325/2016, 315/2015, 229/2014, 136/2013, 64/2012