Till innehåll på sidan
Sigbritt Karlsson, rektor, berättar om KTH:s internationaliseringsarbete vid STINT:s presentation av Sveriges mest internationaliserade lärosäten. (Foto: Camilla Cherry)

KTH bland de bästa på internationalisering

Publicerad 2017-05-09

KTH får högsta betyg för sitt arbete med internationalisering. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har delat ut fem stjärnor och en plakett till tre svenska lärosäten – varav KTH är ett.

– Det känns jätteroligt och självklart ett erkännande för dem som har arbetat och arbetar med de här frågorna. Internationalisering handlar ytterst om relationer och bra rankingplaceringar visar också tydligt KTH:s närvaro på den globala arenan, sade Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor i samband med prisutdelningen.

När hon presenterade valda delar av KTH:s internationaliseringsarbete påtalade hon bland annat att internationalisering alltid varit nära förknippat med ingenjörsutbildning genom dess koppling till svensk industris utveckling mot globala företag. Något som också blir tydligt i arbetet med KTH:s strategiska partner.

– Internationalisering är ett arbete som pågår hela tiden på flera olika nivåer samtidigt, sade hon och nämnde Global Development Hub  – ett samarbete med partneruniversitet i Afrika – som ett av flera exempel på hur KTH arbetar internationellt.

Tre lärosäten är bäst på internationalisering. Fr v Andreas Göthenberg, STINT, Stefan Bengtsson, Chalmers, Sigbritt Karlsson, KTH och Magnus Mähring, Handelshögskolan. (Foto: Camilla Cherry)

Andra insatser som bäddat för KTH:s höga grad av internationalisering, som Sigbritt Karlsson nämnde, var också arbetet med prioriterade regioner och samarbetet med sex olika partneruniversitet runt om i världen. Att det slagit väl ut märks inte bara genom STINT:s pris utan på antalet sökande till KTH:s masterutbildningar där antalet sökande ökat rejält.

För andra året i rad har STINT genomfört en mätning av svenska lärosätens grad av internationalisering. Förutom KTH hamnade även Handelshögskolan och Chalmers i den högsta kategorin av totalt 28 lärosäten.

Graden av internationalisering har mätts genom ett internationaliseringsindex som STINT tagit fram och som omfattar sex olika aspekter i absoluta tal. Indexet avser utveckling inom forskning, utbildning, personal och ledning.

Internationella sampubliceringar, studentrörlighet, internationella doktorander, utbildningsprogram på engelska, fakultetens internationella akademiska erfarenheter och ledarnas internationella akademiska erfarenheter är de aspekter som mäts och som ska spegla lärosätenas internationella prägel.

Text: Jill Klackenberg