Till innehåll på sidan

Kraftig minskning av KTH:s överskott

NOTIS

Publicerad 2014-02-03

KTH:s ekonomiska resultat för 2013 visar på ett överskott på fyra miljoner kronor, enligt preliminära siffror. Det är en kraftig minskning jämfört med året innan då KTH visade ett överskott på nästan 60 miljoner kronor.

2013 års resultat är i linje med de prognoser som KTH gjort. I jämförelse med tidigare år har intäkterna ökat i lägre takt.

– Prognosen inför de kommande åren är att vi kommer att se en liknande utveckling. Det blir därför mycket viktigt att hålla i kostnaderna de närmaste åren, säger rektor Peter Gudmundson i en kommentar.

KTH har under de senaste åren haft en stark tillväxt, framför allt på forskningssidan.

– Vi har också kunnat uppvisa positiva ekonomiska resultat vilket har gjort att vårt myndighetskapital ligger på en stabil nivå. Det känns tryggt inför de kommande åren, säger Peter Gudmundson.

– Med ett ökat kostnadsmedvetande på alla nivåer är jag inte orolig inför de kommande åren. För min egen del kommer jag under våren personligen att engagera mig i budgetarbetet för den gemensamma universitetsförvaltningen. Målet är att få ned kostnaderna, säger han.

Text: Christer Gummeson