Till innehåll på sidan

Könsneutral kurs gjorde susen

Publicerad 2016-10-04

Fler studenter klarade en introduktionskurs i programmering – sedan den bland annat klätts om i ett könsneutralt språk. Forskarna bakom förändringen vill nu pröva att stöpa om även andra kurser på KTH.

Maria Svedin, doktorand.

– Vi gjorde om kursmaterialet och använde ett inkluderande tilltal för att kunna nå ut till en bredare grupp av studenter och motivera fler att ta sig igenom utbildningen, säger Maria Svedin , doktorand, som reviderat datakursen tillsammans med Olle Bälter , lektor vid Medieteknik och interaktionsdesign.

Introduktionskursen är en online-utbildning för dem som har behörighet att läsa utbildningar vid KTH. Kvinnors genomströmning har legat tio procent lägre än männens och forskarna ville undersöka om siffrorna kunde påverkas.

Efter att kursen stöpts om – med ett könsneutralt språkbruk, vardagliga exempel och uppgifter satta i ett socialt sammanhang – blev både fler kvinnor och män godkända. I genomsnitt ökade genomströmningen med sju procentenheter.

Studiemotivation ökade

Revideringen av kursmaterialet handlar bland annat om att inte lyfta inte fram något särskilt kön. I en programmeringsuppgift beskrevs tidigare hur en mamma ställdes inför valet att klä sin son beroende på utomhustemperatur.

Nu handlar uppgiften om studenten ”Kim” som vill ha ett program som läser in väderinformation och föreslår lämpliga kläder för att hen på så sätt ska kunna snooza så länge som möjligt på morgonen.

– Uppenbarligen har förändringarna gett positiva effekter. Jag tolkar det som att studenterna känner sig mer hemmastadda i utbildningen och att en ökad studiemotivation lett till att de gått i mål med studierna i högre grad än tidigare, säger Olle Bälter.

Olle Bälter,universitetslektor.

Studenterna slutförde även kursen i snabbare takt. Däremot kvarstod skillnaden mellan män och kvinnor – männen har fortfarande en högre genomströmning. Eftersom skillnaden mellan könen inte är statistiskt säkerställd vill forskarna inte dra några slutsatser.

Lätt att bli hemmablind

Kursrevideringen har syftat till att förmedla en mer nyanserad och moderniserad bild av programmering – en yrkesroll med krav på såväl teknisk som social kompetens – i stället för att bidra till en stereotyp uppfattning av programmerare som ”nördar”.

– Detta är extra viktigt på studieförberedande nivå för att inte skrämma bort potentiella studenter. Om man ger en bred beskrivning av programmeringsyrket ökar chansen att fler kan se sig själva i rollen och bilda en egen identitet som programmerare, säger Maria Svedin.

Forskarna vill testa att förändra fler kurser på KTH på samma sätt, i syfte att försöka attrahera en bredare målgrupp. Det är lätt att bli hemmablind om man hållit i en kurs i flera år, menar Maria Svedin.

– Man behöver ställa sig frågan vilka studenter det är som man vill tilltala. Vilka är de potentiella grupperna och vilka är det som man kanske avskräcker genom det sätt som kursen är designad?

Text: Christer Gummeson

Undersökningen omfattar drygt 1000 studenter. Genomströmningen ökade från 81 till 88 procent i genomsnitt för män och kvinnor. Forskningen bakom kursrevideringen bygger på kvalitativa undersökningar av kursdesign inom högre utbildning.  Resultatet av KTH-forskarnas arbete "Gender neutrality improved completion rate for all"  har publicerats i tidskriften Computer Science Education.