Till innehåll på sidan

Konkurrensen hårdnar inom QS-rankingen

Publicerad 2018-03-05

KTH rankas på 41:a plats i världen inom Engineering & Technology i QS World University Rankings. Det är en tillbakagång med fem placeringar jämfört med den senaste mätningen. Samtidigt avancerar KTH något inom Natural Sciences men tappar inom ämnesrankingen.

Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi tappar inom Engineering & Technology, dock ligger vi kvar bland topp 50, och i rankingar får man räkna med smärre skiftningar från år till år, säger Per-Anders Östling , KTH:s rankingexpert.

Tillbakagången beror på försämrade värden inom indikatorn Employer Reputation, som baseras på hur arbetsgivare rankar från vilka universitets alumner de helst rekryterar sin personal. En förklaring till nedgången kan vara ökad internationell konkurrens, enligt Per-Anders Östling.

– Denna ryktesmätning har fått ökad spridning i länder där KTH inte är lika välkänt och varifrån det inte kommer särskilt många studenter till KTH. En annan faktor kan vara att antalet internationella studenter hos KTH minskat under ett antal år, för att nu återigen öka.

KTH har fått bättre värden inom tre indikatorer, Academic Reputation, medelantalet citeringar och H-index (ett mått på citeringar). Det gäller inom både Engineering & Technology och Natural Sciences, där KTH avancerar från plats 90 till 89.

Inom ämnesrankingen har KTH fem ämnen bland topp 50. Högst rankade är Architecture/Built Environment på plats 24 och Electrical Engineering som rankas 28:a. Ett ämne, Mechanical Engineering, avancerar från plats 39 till 32, de övriga fyra tappar något i placeringar.

– Självfallet är det ett mycket starkt resultat och påvisar framför allt att KTH:s forskning inom dessa ämnen har en hög synlighet, gott rykte och ett starkt genomslag, säger Per-Anders Östling.

Samtidigt är tendensen att KTH förlorar mark inom ämnesrankingen, påpekar han.

– Ranking bygger i slutändan på resurser och förmågan att omvandla dessa till excellens med betoning på spets. Allt fler länder satsar stora resurser för att få världsledande universitet, vilka på sikt hotar att gå om KTH och andra svenska universitet.

Text: Christer Gummeson

KTH:s placeringar bland topp 100 inom ämnesranking:

Topp 50

  • Architecture/Built Environment, 24
  • Electrical Engineering, 28
  • Mechanical Engineering, 32
  • Materials Science, 44
  • Civil & Structural Engineering, 45

Topp 51-100

  • Computer Science & Info Systems
  • Mathematics
  • Physics & Astronomy
  • Statistics & Operational Research