Kommunikation viktig för naturinspirerad innovation

Bioinspired Forum
Naturens former inspirerade deltagarna på seminariet Bioinspired Forum.
Publicerad 2009-12-07

Det är viktigt att förstå varandras målsättningar och discipliner för att lyckas i ett tvärvetenskapligt samarbete, säger Jonas Runberger, arkitekt som forskar kring innovationsdrivna processer. Han var en av talarna på seminariet om naturinspirerade innovationer, Bioinspired Forum, nyligen.

Jonas Runberger
Jonas Runberger

Naturen har i alla tider varit en stor inspirationskälla för arkitekter konstaterar Jonas Runberger.

– Förutom att härma former i naturen, tror jag att det finns mycket att lära av processerna bakom dessa former. Det är användbart inte bara för att rita byggnader som har liknande karaktär, utan också för att utveckla processer för design i analogi med naturliga system, säger han.

Jonas Runberger doktorerar inom området projektkommunikation på ABE-skolan.

Han är även lärare på arkitekturskolan Architectural Association, AA, i London och arbetar som arkitekt och utvecklingschef på arkitektbyrån Scheiwiller Svensson.

– Jag försöker komma djupare in i vad ett tvärvetenskapligt samarbete handlar om och är väldigt intresserad av innovationsdrivna processer. En slutsats är att det är centralt att förstå varandras olika målsättningar och discipliner för att lyckas med den här typen av projekt, säger Jonas Runberger, som drar nytta av alla sina roller i sitt forskningsarbete.

Annorlunda processer

Det är inte den traditionella processen för produktutveckling – där det handlar om att implementera forskning och få ut en produkt på marknaden – som han studerar. Snarare handlar det om att kunna sätta i gång och driva projekt där parterna inte vet vart de är på väg.

Processen kan jämföras med synen på grundforskning inom naturvetenskap. Med en fot i akademin och en i arkitektens vardag har Jonas Runberger möjlighet att pröva nya idéer i verkligheten, där förnyelseprocesser ofta går långsamt och kostar mycket pengar.

– I en professionell situation inom arkitektur- och byggbranschen skulle ett sådant osäkert projekt innebära ett stort ekonomiskt risktagande, men i en forsknings- och utbildningsmiljö har vi möjligheter att experimentera mer, säger han.

På seminariet Bioinspired Forum visade han exempel på projekt från AA där studenterna använder innovativ design som ett sätt att utforska inte bara arkitekturområdet, utan även för att förstå världen. Ett exempel handlade om hur morgondimma i öknen kan samlas in och lagras med en konstruktion som efterliknar Namib-skalbaggens design för fuktinsamling.

– Studentprojekten undersöker strukturer och processer inom allt från kultur och politik till geologi och biologi. De kan handla om nya material, designprinciper och fabrikationstekniker. Här kommer även biomimetiken in, säger Jonas Runberger.

Härmar naturen

Biomimetik, design inspirerad av naturen, är ett i högsta grad tvärvetenskapligt område. På KTH finns Strategiskt forskningscenter för biomimetisk fiberteknik (Biomime) där man studerar hur cellulosa bildas i växternas cellväggar.

Centret består av samverkande forskargrupper från Skolan för bioteknologi och Skolan för kemivetenskap, Umeå Plant Science Center (UPSC) och Innventia. Professor Vincent Bulone är chef för Biomime:

– Kunskapen vi tar fram kan användas bland annat för att skräddarsy nya avancerade cellulosabaserade kompositmaterial, vilka kan komma till användning i exempelvis förpackningar, biosensorer och biomedicinska applikationer, säger han.

Vincent Bulone välkomnar samarbete även med designer och arkitekter för att ta fram nya materialegenskaper och applikationer. På Bioinspired Forum knöt han många användbara kontakter att arbeta vidare med.

Målet med Bioinspired Forum var just att inspirera för tvärvetenskapliga samarbeten mellan grundläggande bioteknikforskning, design, arkitektur och entreprenörskap inom området biomimetik. Seminariet arrangerades av företaget The Material Point tillsammans med Biomime, Stockholm Stad och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

– Vi kommer definitivt att återkomma med ett nytt Bioinspired Forum för samverkan kring biomimetiska innovationer. Seminariet var en fantastisk möjlighet att utforska potentiell utveckling i framkanten av grundforskning och tillämpad forskning, men också vad gäller att hitta nya synergier mellan aktörer med olika bakgrund, säger Vincent Bulone.


Text: Susanne Rosén
Foto: Bengt Alm

Läs mer om Bioinspired Forum