Till innehåll på sidan
Klimatforskaren Thomas Cronin betonade tilliten till forskare i frågor om klimatförändringar. (Foto: Susanne Kronholm)

Klimatfestival vill ingjuta hopp

Publicerad 2017-05-23

Under lekfulla former fick besökarna på klimatfestivalen lära sig mer om hur vi kan bidra till minskade utsläpp. Den ledande klimatforskaren Thomas Cronin avslutade festivalen med ett gott råd till åhörarna: ”Tro inte på vad en massa bloggare säger, tro på forskare som mig.”

Det var första året som Bolincentret för klimatforskning tillsammans med Vetenskapens Hus ordnade en flerdagarsfestival för att visa på både utmaningar och framsteg inom klimatforskningen.

Tidigare har centret arrangerat Bolinveckan för unga, men ambitionerna har vuxit till en klimatfestival – för att erbjuda fler besökare möjligheten att träffa klimatforskare och under lekfulla former lära sig vad vi vet om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem.

Charlotte Flodin höll i en aktivitet om klimatvänliga måltider.

Syftet med festivalen, som framför allt riktar sig till skolelever, gymnasieungdomar och lärare, är bland annat att ingjuta hopp. Tanken är att den ska lyfta fram all god och banbrytande forskning som faktiskt pågår, för att motverka uppgivenhet i takt med att krisrapporterna duggar in, samtidigt som den ska belysa problemen.

– KTH är en av Bolincentrets partner och det tror jag vi kan använda mer för att understryka KTH:s miljöprofil, säger Charlotte Flodin , KTH:s kontaktperson för klimatfestivalen, och berättar att eleverna hade kul under festivalen och fick testa mycket själva:

– Under aktiviteten som jag var med och ledde för mellan- och högstadieelever fick studenterna i uppdrag att komponera olika måltider. Flera elever sa rakt ut att de ska sluta äta biff när de fick klart för sig att 100 gram biff motsvarar omkring 2 600 gram koldioxid, jämfört med 100 gram baljväxter (ärtor och bönor) som motsvarar ett utsläpp på omkring 70 gram koldioxid.

Klimatforskaren Thomas Cronin avslutade festivalen med en föreläsning inför en blandad publik av forskare och allmänhet.

Under mer än 40 år har Cronin forskat om hur klimatet varierat under jordens historia, framför allt med utgångspunkt i marina faktorer som havsnivåhöjningar och havsnära ekosystem. I dag forskar han vid US Geological Survey och han har tidigare varit Vita Husets vetenskapliga rådgivare under Bill Clintons presidentperiod.

– Sambanden är komplicerade och långt ifrån alla svar finns till hands. Men fakta visar på en kraftigt ökande halt av koldioxid med efterföljande uppvärmning i takt med vår förbränning av fossila bränslen.

På frågan om vad man ska göra för att övertyga klimatskeptiker underströk Thomas Cronin att han är forskare och inte politiker.

– Man jag hoppas att alla som har frågor verkligen går till alla forskare och experter som finns, snarare än att de lyssnar på alarmistiska medier eller bloggare med tvivelaktig kunskap i ämnet.

Text: Andreas Andersson

Fakta: Klimatfestivalen i korthet

  • Klimatfestivalen är ett årligt arrangemang som riktar sig framför allt till grundskoleelever, gymnasieungdomar, lärare och allmänhet och arrangeras av Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus.
  • Klimatfestivalen hade tre spår i år – aktiviteter för mellan- och högstadieelever, föreläsningar och ett aktivitetstorg. Under festivalens tre dagar med Stockholms universitet som huvudsaklig arena kom över 1 300 besökare, enligt Annika Burström, Bolincentrets projektledare för klimatfestivalen.
  • Bolincentret för klimatforskning samlar mer än 300 personer från KTH, Stockholms universitet och SMHI som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Centret har fått sitt namn av Bert Bolin, professor vid Stockholms universitet, som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC.