Nästa höst beräknas KTH:s nya studentbostadshus stå klart på Drottning Kristinas väg. (Fotomontage: Arkitektbyrån Sandellsandberg)

Klart för KTH:s nya studentbostadshus

Publicerad 2012-05-29

KTH:s nya studentbostadshus beräknas stå klart hösten 2013. Finansieringen av bygget sker genom en donation av entreprenören och hotellägaren Bicky Chakraborty.

Bostadshuset ska börja byggas under hösten på Drottning Kristinas väg, alldeles intill Försvarshögskolan. Det blir ett så kallat containerhus på sju våningar med totalt 42 lägenheter. Huset kommer att byggas av förfabricerade moduler som staplas på varandra.

Containerhuset pryds av en takvåning med glastak och i markplan ska finnas utrymme för gemensamhetslokaler och lokaler för handel. Varje containermodul utgör en studentlägenhet om cirka 26 kvm och inrymmer badrum och pentry.

KTH Bostad ska ha hand om förmedlingen av husets lägenheter, som kommer att hyras ut till internationella studenter vid KTH:s campus.

– Bicky Chakrabortys studentbostadshus är ett mycket välkommet tillskott till KTH:s campusmiljö. Tillgången på fina och bra belägna studentbostäder är en avgörande del i konkurrensen om de bästa studenterna. Därtill kommer huset att i hög grad bidra till att skapa den attraktiva och levande campus-miljö som KTH i dag planerar mycket aktivt inför, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson i en kommentar.

Takvåningen är utformad som en vinterträdgård och föreslås användas som undervisnings- och forskningslokal eller som en gemensamhetsyta för studenterna. Det finns även planer att installera solfångare på glastaket för att få bättre miljöprofil och energiförbrukning.

Containerhuset är det andra huset som byggs på KTH för att användas till studentbostäder. Längre ned på gatan, Drottning Kristinas väg 69-73, finns tre hus med 72 rum som KTH förmedlar till internationella studenter.

De tre husen förvaltas av Familjebostäder och fick tillfälligt bygglov när de uppfördes år 2004.  Bengt Sedvall, fastighetsansvarig på KTH, räknar med att bygglovet kommer att permanentas vid nästa ansökan. Dessutom finns ett bestånd på 6 lägenheter på Teknikringen 60-68 som hyrs ut till studenter.

KTH har även en mer långsiktig plan för att utöka antalet studentbostäder på campus. I ett förslag som nyligen godkänts av KTH:s styrelse och fått stöd av Stockholm stad planeras för att bygga ytterligare 554 studentlägenheter och ett hotell med 126 rum.

Entreprenören Bicky Chakraborty som finansierar bygget av containerhuset har tidigare bidragit till KTH:s verksamhet med en donation till en professur i produkt- och tjänstedesign år 2006.

– Jag ser detta som en logisk fortsättning på mina tidigare engagemang inom forskningen som bedrivs vid KTH. KTH är Sveriges främsta tekniska universitet med spetskompetens inom ett flertal viktiga områden.  Att nu kunna stärka denna miljö med nya bostäder för studenterna är oerhört tillfredställande, säger Bicky Chakraborty i ett pressmeddelande.

Text: Christer Gummeson