Till innehåll på sidan

Katja utvecklar sin chefsroll

Publicerad 2009-08-26

Hallå där Katja Grillner, prodekan på ABE-skolan sedan årsskiftet, som balanserar mellan frihet och kontroll i sin roll som chef.

Kajta Grillner


Du går just nu KTH:s interna chefsutbildning – hur är det?

– Det har varit bra, inte minst för att få ansikten på alla nyckelpersoner på KTH centralt och en insikt i vad som sker på den högre nivån i förvaltningen. Man får en förståelse för KTH:s kontakter med regeringen och hur mekanismerna ser ut mellan KTH och statsmakterna.
– Kursen är ingen traditionell chefsutbildning utan mer fokuserad på förhållanden på KTH. Det har känts särskilt bra att mitt nätverk på KTH vidgats.


Något speciellt i kursen som du vill lyfta fram?

– Vi är några stycken som har ett intressant grupparbete på gång. Det handlar och mötesrutiner: hur kan man utveckla möten så att de blir mer effektiva? I dag känner jag att man slösar bort för mycket tid på möten, kanske har vi inte en så välutvecklad kultur kring detta inom akademin.
– Jag tror att vi behöver begränsa mötestiderna och använda fler alternativa former, som till exempel distansmöten. Det handlar också om synen på hur förberedd man som mötesdeltagare förväntas vara. Å andra sidan behöver man kanske stöta och blöta frågor lite extra mycket i den här världen. Men ett steg framåt kan vara att sålla lite bland vilka ärenden som tas upp, många kan nog lösas på ett snabbare sätt än i dag.


Hur har ditt första halvår som prodekan varit?

– Våren var ganska hektisk – både jag, dekan och den administrativa chefen var nya på våra poster vid årsskiftet, och alla har haft mycket att lära. Det här är ju också en stor skola med sju institutioner spridda över hela campus, så man möter inte all sin personal på ett naturligt sätt. Men vi har besökt samtliga institutioner – personkännedom är viktig i det här jobbet.


Vilka speciella villkor gäller när man är chef på din nivå på KTH?

– En viktig del är relationen till medarbetarna, och detta med upplevelsen av forskarens frihet. Man kan säga att det finns ett slags ”anarkistisk” grundkultur inom akademin. Som chef gäller det att hitta en balans: å ena sidan att förstå och acceptera den, å andra sidan att vara ”sträng” när det behövs. Det kan vara lite svårt ibland – kanske har vi inte tillräckligt utvecklade mekanismer för sådan styrning på KTH. Vi har visserligen utvecklingsplanen och vi kan även styra verksamheten med de skolgemensamma medlen, men de systemen har inte satt sig tillräckligt och fungerar ännu inte klockrent.


Något mer?

– En annan sak är osäkerheten kring ekonomin, både den interna tilldelningen och de externa forskningsanslagen. Kanske har vi inte tillräckligt bra metoder på KTH för att parera den osäkerheten när vi ska planera verksamhetsåret. Ibland känns det som om vi famlar oss framåt. Men jag vet också att rektor jobbar med detta och har förhoppningar om att det kommer att bli bättre.


Har du tillräckligt med tid och resurser för att vara den chef du vill vara?

– Njae, egentligen inte. Som prodekan är jag både akademisk ledare och driver egen forskning. Jag försöker balansera detta, men det kan vara svårt att räcka till ibland. Å andra sidan tror jag inte det fungerar med näringslivets modell med generella heltidschefer. Det är viktigt att ha en fot kvar i forskningen för att få legitimitet i en akademisk organisation.
– Jag tror det handlar om att bygga upp en stark administration som kan ta över vissa frågor och underbygga ledarskapet. På ABE-skolan har vi fått en jättefantastisk administrativ chef som gått in i jobbet med liv och lust. Så jag ser ljust på framtiden.


Christer Gummeson

Fakta: Katja Grillner

Bakgrund på KTH: Arkitektexamen år 1995, disputerade 2000, docent 2005 och professor 2009.

Vid sidan av KTH har Grillner en masterexamen från McGill University i Montreal (1995). Hon har även arbetat med forsknings- och utvecklingsfrågor på White arkitekter (2000–2003), och varit gästforskare vid Columbia University och Canadian Centre for Architecture i Montreal (2003–2004).