Till innehåll på sidan

Katja Tollmar Grillner föreslås som dekanus

Publicerad 2014-12-09

Arkitekturprofessor Katja Tollmar Grillner föreslås som ny dekanus för KTH. Hon är proprefekt vid ABE-skolan, där hon tidigare även varit prodekan.

Katja Tollmar Grillner. (Foto: Marc Femenia)

I början av februari väljs fakultetens ledarduo för de närmaste fyra åren. Valberedningen föreslår Katja Tollmar Grillner som ny dekanus och att nuvarande prodekanus Per Berglund får nytt förtroende för nästa mandatperiod.

Katja Tollmar Grillner  har sin akademiska bakgrund vid KTH. Hon tog sin arkitektexamen i mitten av 1990-talet, disputerade år 2000 och blev professor 2009. Under sin tid som prodekan fick hon KTH:s pris för akademiskt ledarskap .

Per Berglund , professor i biokemi, har varit KTH:s prodekanus sedan 2010.

Valberedningens förslag till nytt fakultetsråd innehåller förutom dekanus ytterligare tre nya namn: professorena Anna Delin, ICT-skolan, Johan Håstad, CSC-skolan och Anna-Karin Tornberg, SCI-skolan.

Totalt ingår sju lärarrepresentanter i fakultetsrådet, inklusive dekanus och prodekanus, som utses av rektor. De två nuvarande ledamöterna Mats Engwall och Lars Nordström föreslås även för kommande mandatperiod.

En hearing med kandidaterna kommer att hållas 28 januari. Valet genomförs elektroniskt under perioden 2–8 februari 2015 av KTH:s röstberättigade lärare.

Text: Christer Gummeson

Förslag till fakultetsråd april 2015–mars 2019
Dekanus: Katja Tollmar Grillner, professor, ABE-skolan
Prodekanus: Per Berglund, professor, BIO-skolan

Lärarrepresentanter:
Anna Delin, professor, ICT-skolan
Mats Engwall, professor, ITM-skolan
Johan Håstad, professor, CSC-skolan
Lars Nordström, professor, EES-skolan
Anna-Karin Tornberg, professor, SCI-skolan

Valberedningen består av Bengt Jensen, Tina Karrbom Gustavsson, Jan Linnros, Martin Törngren och Susanna Wold. Frågor till valberedningens ordförande Bengt Lund Jensen kan ställas via KTH Social  
Mer information om valet skickas per e-post till de röstberättigade. För frågor om valet, kontakta Anna Höglund Rehn, annahr@kth.se , tel 08-790 91 63.