Till innehåll på sidan

Kampanj ökar utbytesstudier från KTH

Men fortfarande kommer ännu fler studenter hit

Yoko Takau-Drobin
Yoko Takau-Drobin vid KTH:s språkavdelning puffar för utbytesstudier. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2009-11-10

Sakta men säkert ökar antalet internationella utbyten vid KTH. Men fortfarande är det tre gånger fler som kommer hit än det är som åker ut. Under mässan Exchange Day på KTH:s kårhus fick europeiska partneruniversitet chansen att marknadsföra sin verksamhet.

Under förra studieåret reste 359 KTH-studenter ut i världen. Det är en ökning med omkring trettio procent jämfört med året innan. Men under samma period ökade också antalet studenter som kom till KTH med samma andel, till 1153 personer. Fortfarande är det därför tre gånger så många som kommer till KTH än som reser ut.

Som ett led i arbetet med att råda bot på detta anordnade KTH:s internationella kansli i början av november för tredje året i rad mässan Exchange Day. På plats i Kårhuset fanns KTH:s europeiska partneruniversitet tillsammans med språkavdelningen, tidigare utbytesstudenter och de internationella koordinatorerna vid KTH:s skolor för att svara på studenternas frågor.

Det var också tätare mellan besökarna på årets Exchange Day, jämfört med tidigare år. Delvis kanske för att mässan effektiviserats och koncentrerats till en dag i stället för två som i fjol. Stundtals bildades köer vid informationsborden, där representanter för franska, spanska, engelska, tyska och finska universitet svarade på frågor.

– Vi har satsat mer på att få hit studenterna i år, säger internationella kansliets Charlotte Elfgren som ansvarar för Exchange Day. Vi har bland annat varit ute på studentwebben mer och deltagit vid insparken av nollorna och vid skolornas infomöten om utbytesverksamheten.

De flesta studenter bland mässborden är osäkra på om de vill åka iväg och vilket lärosäte de i sådana fall skulle välja. De har kommit för att informera sig – och de behöver heller inte bestämma sig förrän 20 januari nästa år då ansökan ska vara inne för utbytesåret 2010–2011.

Fredrik Burlin
Fredrik Burlin studerade i Bristol.

I ett rum intill kunde de också få inspiration från hemkomna utbytesstudenter som berättade om sina erfarenheter och gav praktiska tips både för ansökan och från sin vistelse i något europeiskt land.

Fredrik Burlin, 24, som studerar vid Design och produktframtagning, läste sitt tredje studieår vid University of Bristol förra året.

– Jag ville komma bort och se något nytt, men också förbättra min engelska. På köpet har jag fått vänner i flera länder i Europa, säger han.

Han kunde också berätta att jämfört med KTH var det färre föreläsningar och mer fritid. Man fick sköta sina studier på egen hand i högre grad, vilket gav mer utrymme för studentliv, konstaterade han.

De ekonomiska villkoren vållade inga bekymmer under utbytesåret för Fredriks del. Med ett stipendium från EU:s Erasmusprogram och det svenska studielånet räckte hans pengar gott och väl. Det blev till och med över för att resa runt en del.

Fredrik Burlin fick tillgodoräkna sig alla de kurser han tagit i Bristol när han kom hem. Detta är annars något som många studenter har frågor kring och som kan få dem tveksamma till utlandsstudier, enligt Charlotte Elfgren som kan bekräfta Fredriks erfarenheter.

– Det visar sig att de till 99 procent får sina kurser tillgodoräknade. Det framgår av de reseberättelser som stipendiaterna måste lämna när de kommer hem, säger hon.


Text: Lars Ringberg