Till innehåll på sidan
Alexander Perski, som forskat om ”duktighetsfällan” och utmattningssyndrom, föreläser i personalavdelningens kampanj för att motverka stress. (Foto: Håkan Lindgren)
Alexander Perski, som forskat om ”duktighetsfällan” och utmattningssyndrom, föreläser i personalavdelningens kampanj för att motverka stress. (Foto: Håkan Lindgren)

Kampanj för att motverka stress dras igång

Publicerad 2013-03-19

Varför man blir klokare av att sova tillräckligt, hur man skyddar sig mot stress och varför det finns så många prestationsprinsessor och prinsar på KTH. Om det handlar tre föreläsningar som ges vid flera tillfällen under våren med start 3 april.

Annica Fröberg, KTH:s personalchef.
Annica Fröberg, KTH:s personalchef.

Vårens föreläsningar är ett led i att följa upp resultaten i de två omfattande medarbetarundersökningar som gjorts på KTH, år 2009 och 2011, förklarar KTH:s personalchef Annica Fröberg.

– Bägge undersökningarna visade att många medarbetare på KTH upplever en stark stress samtidigt som de flesta är väldigt väl motiverade för sitt arbete. I den kombinationen ligger en risk för utbrändhet inbyggd – även om det är väldigt positivt att så många är så engagerade i sitt arbete, säger Annica Fröberg.

Två av föreläsningarna riktar sig till alla medarbetare på KTH, den tredje vänder sig till chefer. Föreläsaren Alexander Perski, docent på stressforskningsinstitutet, har forskat om stress i över 30 år och förutom vetenskapliga arbeten även skrivit flera populärvetenskapliga böcker i ämnet.

I medarbetarundersökningen, MUS, 2011 uppgav 26 procent av dem som svarat att de ofta eller mycket ofta har haft sömnsvårigheter på grund av arbetssituationen. Den första av de två föreläsningarna som vänder sig till alla medarbetare handlar just om vad som händer i kroppen när man stressar för mycket och återhämtar sig för lite. Föreläsningen tar också upp vad man vet om skyddet mot stress och hur sömnen kan förbättras.

Chefer lär sig att förebygga

Ämnet för den andra allmänna föreläsningen är stress och duktighetsfällan, ett ämne som Alexander Perski också har behandlat i boken ”Duktighetsfällan – en överlevnadsbok för prestationsprinsessor”. Avsikten är att belysa de psykologiska och sociala mekanismer som kan ligga bakom att människor fastnar i prestationsfällan.

Dessa två föreläsningar kommer att ges fem gånger vardera berättar projektledaren Anna Vogt. På Campus KTH (Valhallavägen) ges varje föreläsning två gånger på svenska och en gång på engelska. Dessutom ges ett tillfälle att höra varje föreläsning i Kista och ett i Flemingsberg eller Haninge.

Den tredje föreläsningen riktar sig till chefer och handlar om hur man som chef förebygger utmattningssyndrom hos sina medarbetare. Bland annat genom att lära sig känna igen tecknen på att en person är på väg mot stressrelaterade hälsoproblem – innan det är för sent. Och vad säger de senaste forskningsresultaten om vad som skyddar mot stress? Chefsföreläsningen ges tre gånger, en gång på Campus Valhallavägen, en gång i Kista och en i Flemingsberg.

För att så många som möjligt ska ha en chans att vara med kommer föreläsningarna att spridas ut på både morgon-, lunch- och kvällstider. Alla föreläsningar kommer också att spelas in och göras tillgängliga för de som ändå inte har möjlighet att delta.

– Vi hoppas att föreläsningarna ska leda till ökad kunskap och medvetenhet om stress samt även ge lite praktiska tips om vad man kan göra för att hantera den, förklarar Anna Vogt.

Strukturella problem bakom stress

Seminarieserien genomförs i samarbete med de fackliga organisationerna på KTH och bekostas av partsgemensamma medel, medel som disponeras gemensamt av arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Resultat i MUS 2011 visade att 51 procent av dem som svarat hade ofta, eller mycket ofta, känt stress som relaterades till arbetet under den närmaste månaden före undersökningen. Tyder inte det på att problemen handlar mer om strukturer i organisationen än om hur de enskilda medarbetarna hanterar en stressig arbetsmiljö?

– Man kan absolut se det här som ett strukturellt problem och det perspektivet finns också med, framförallt i den föreläsning som vänder sig till chefer. Men ibland kan det också handla om att individen måste signalera att något är fel för att man ska kunna lyfta frågan, säger Annica Fröberg.

Seminarieserien är heller inte det enda som KTH gör eller planerar att göra för att hantera stressproblematiken, påpekar Annica Fröberg. Avsikten är att föreläsningarna ska inleda ett program, med aktiviteter av olika karaktär, för att motverka stress.

Text: Ursula Stigzelius

Läs även artikeln ”Sök hjälp innan du går in i väggen”

Schema: Föreläsningar med Aleksander Perski
(föranmälan krävs – inbjudan och information om föranmälan kommer att gå ut till alla anställda via e-post)

Alla medarbetare:
Campus Valhallavägen

 • Tisd 9/4 kl. 8-10, sal F2 (Stress och sömn)
 • Torsd 11/4, kl. 17-19, sal F2 (Stress och duktighetsfällan) 
 • Onsd 17/4, kl. 18-20, sal F2 (Stress och sömn)
 • Tisd 23/4, kl. 12-14, sal F2 (Stress och duktighetsfällan)
 • Tisd 7/5, kl. 17-19, sal F2 (Stress och sömn, engelska) 
 • Tisd 14/5, kl. 12-14, sal Q1 (Stress och duktighetsfällan, engelska)

Campus Kista

 • Onsd 3/4, kl. 12-14, Forum, Aulan, plan 5 (Stress och sömn) 
 • Onsd 15/5, kl. 12-14, Forum, Aulan, plan 5 (Stress och duktighetsfällan) 

Campus Flemingsberg

 • Tisd 16/4, kl. 15-17, sal 4-221, ANA12 Flemingsberg (Stress och sömn)
 • Torsd 18/4, kl. 13-15, sal 2105 Haninge (Stress och duktighetsfällan) 

Chefer:
Campus Valhallavägen

 • Tisd 21/5, kl. 12-14, sal Q2 (Stress och återhämtning) .

Campus Kista

 • Torsd 16/5, kl. 12-14, Forum, sal D, plan 4 (entréplan) (Stress och återhämtning) 

Campus Flemingsberg

 • Onsd 24/4, kl. 12-14, sal 3-264, ANA10, Flemingsberg. (Stress och återhämtning)