Japansk examen möjlig för KTH-student

Japansk dubbeldiplomering
Peter Gudmundson och Toshyia Ueki, vice rektor vid Tohoku University, har tecknat avtal om dubbeldiplomering.
Publicerad 2009-03-23

KTH har tecknat ett avtal om dubbelexamen med Tohoku University i Sendai, Japan. Avtalet gör det möjligt för studenter från KTH och Tohoku University att efter utbytesstudier få examensbevis från bägge universiteten.

Samarbetet görs inom ramen för TIME-nätverket (Top Industrial Managers of Europe), ett nätverk för universitet inom, och nu även utom, Europa som verkar för studenters möjlighet att studera en längre tid vid ett värduniversitet och därefter erhålla examen vid båda universiteten.

I fredags anordnades en ceremoni där avtalet undertecknades av Peter Gudmundson och Tohokus vice rektor Toshyia Ueki. Tohoku University deltog med en delegation av 12 professorer och administratörer som i veckan har besökt kollegor på KTH och träffat studenter som läser japanska för att informera om utbytet.

KTH har ett mångårigt samarbete med Tohoku University inom både forskning och utbildning. Hittills har uppemot 30 studenter från de båda universiteten bedrivit utbytesstudier inom ramen för det tidigare utbytesavtalet som skrevs under år 2000.


Christer Gummeson