Jämställt team ska lyfta KTH

Publicerad 2016-12-09

Lagbygget kring KTH:s rektor är klart. Tre nya vicerektorer med ansvar för jämställdhet, forskning respektive global utveckling börjar vid årsskiftet.

Rektor Sigbritt Karlsson har utsett Anna Wahl till vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Annika Stensson Trigell till vicerektor för forskning och Stefan Östlund till vicerektor för globala relationer.

– De har alla tre bred och djup erfarenhet av KTH, de kan vår historia, känner många här och vet vad som prövats och inte prövats inom olika områden. Samtidigt är de nya på högsta ledningsnivå och kan komma med fräscha infallsvinklar på hur KTH kan ta nästa steg, säger Sigbritt Karlsson.

En nyhet är att samtliga vicerektorer, tillsammans med övriga ledningen, kommer att ingå i rektors närmaste bollplank, rektorsgruppen, som byter namn till rektors ledningsråd. Sigbritt Karlsson vill skapa en starkare lagkänsla inom ledningen inför de utmaningar som väntar.

– Jag är en varm anhängare av att jobba i team. Samtal leder till att man vidgar tankar och får nya perspektiv.

Sigbritt Karlssons ambition att lyfta KTH från nuvarande position, som hon menar är mycket bra, till att bli ännu bättre kommer att medföra svåra prioriteringar. Det kräver en sammansvetsad ledning med tydlig ansvarsfördelning.

Ökande konkurrens

– Vi befinner oss i en ökande konkurrens och kommer att behöva göra noggranna överväganden om hur vi ska ta kliv framåt. Det kan handla om att tvingas avveckla områden och då behöver man luta sig mot ett team, tänka tillsammans för att göra rätt och undvika att gå för fort fram.

Hon har eftersträvat en bred representation av KTH:s ämnesområden inom ledningen och har renodlat rollerna för ett effektivare samarbete. Utbildningsfrågorna, som tidigare delats av flera personer, knyts till prodekanus Per Berglund. Prorektor Mikael Östling får ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

Vicerektorernas uppgift är bland annat att driva ett operativt arbete inom sina områden, både inom och utanför KTH. De fungerar som en länk mellan rektor och skolorna, och som företrädare för KTH i omvärlden.

KTH vill ta en större plats i samhällsbygget och Sigbritt Karlsson lyfter fram blivande vicerektor Annika Stensson Trigells erfarenheter inom forskningens nyttiggörande. Bland annat leder hon arbetet med KTH:s strategiska partnerskap med Scania och är engagerad inom centrumbildningar och andra former för tvärdisciplinärt forskningssamarbete.

Annika Stensson Trigell, professor i fordonsdynamik, hoppas i sin nya roll stärka möjligheterna för extern finansiering och bidra till att utveckla samhällsrelevant forskning.

– Frågor som jag har engagerat mig i under mina 17 år som professor på KTH har ofta gällt samverkan: hur man ska kunna kombinera vetenskaplig excellens med industriell och samhällelig relevans. Jag ser fram emot att som vicerektor kunna bidra till vidareutveckling av dessa områden och verka för långsiktigt hållbara forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass på KTH, säger hon.

Etablerad profil

Med Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, får KTH en vicerektor som både har en vetenskaplig grund inom ansvarsområdet och är en etablerad profil i omvärlden, understryker Sigbritt Karlsson.

För närvarande leder Anna Wahl arbetet med KTH:s jämställdhetsintegrering, ett uppdrag som alla lärosäten har fått av regeringen. Att fortsätta arbetet från en plattform som vicerektor känns mycket inspirerande säger hon.

– Jag vill bygga upp en stödfunktion på KTH, för alla som har jämställdhetsfrågan på sitt bord. Det kan vara nämnder, arbetsgrupper eller andra konstellationer som behöver stöd i form av kompetens, idéer och kontakter. Funktionen ska också vara en spindel i nätet, samordna vad man gör på olika håll inom KTH, det kan handla om att samla och dela information, och erbjuda en möjlighet för grupper och personer att hitta och inspirera varandra.

Sigbritt Karlsson har vidgat ansvarsområdet inom jämställdhet till att omfatta även värdegrundsfrågor:

– Här ska KTH verkligen jobba för att nå framåt. Det kan handla om kulturen inom utbildningen, att KTH ska vara en attraktiv och tillåtande arbetsmiljö och att vi som statlig arbetsgivare ska stå för objektivitet och saklighet, säger hon.

Genom den nya benämningen ”globala relationer” för internationella frågor vill Sigbritt Karlsson markera att ansvarsområdet för vicerektor handlar om att vårda relationer – på flera nivåer och med olika aktörer inom näringsliv, organisationer och akademi.

Jämställd ledning

Stefan Östlund, professor i elkraftteknik och för närvarande dekan på Skolan för elektro och systemteknik, ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Det känns mycket motiverande. KTH:s förmåga att rekrytera studenter, forskare och anslag är starkt beroende av hur vi uppfattas internationellt. Mycket av det vi gör är bra, men jag tror att vi behöver vara ännu mer strategiska vilket kan betyda ökad fokusering inom vissa områden och även att vi måste välja bort andra. Hur vi kan öka våra lärares engagemang för att stärka KTH:s position internationellt är nog en de viktigaste frågorna.

Till vicerektorsgruppen hör som tidigare även Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, med fortsatt ansvar för hållbar utveckling. Till rektors ledningsråd hör även Katja Grillner, dekanus.

Från och med nästa månad får KTH en jämställd högsta ledning, hälften kvinnor, hälften män – en sammansättning som Sigbritt Karlsson eftersträvat.

– Det är en viktig symbolfråga. KTH ska vara jämställt och varför inte börja med ledningen, säger hon.

Text: Christer Gummeson

Rektors ledningsråd från 1 januari 2017:
Rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, förvaltningschef, vicerektorer, THS ordförande.

Rektors strategiska råd från 1 januari 2017:
Rektor, prorektor, dekanus, prodekanus, förvaltningschef, skolchefer, 2 studeranderepresentanter, kommunikationschef. Vicerektorer adjungeras till mötet vid behov.

Till sidans topp