Till innehåll på sidan
Rekryteringsprocessen för KTH:s nästa rektor har dragit igång. (Foto: Håkan Lindgren)

Jämställdhet är prio ett för nästa rektor

Publicerad 2015-10-19

KTH vill ha en ledare med meriter inom världsledande forskning och akademiskt ledarskap som nästa rektor. Men en lika viktig del är gedigen kompetens inom jämställdhetsarbete.

Börje Ekholm, ordförande i nomineringskommittén och KTH:s styrelse.

I en anställningsprofil som beslutats av universitetsstyrelsen pekas efterfrågade egenskaper ut för KTH:s blivande rektor, som ska tillträda i november nästa år. Därmed drar rekryteringsprocessen igång på allvar – i slutet av februari räknar nomineringskommittén med att presentera ett namn.

Börje Ekholm, kommitténs ordförande, betonar vikten av en ledare som fortsätter arbetet med att utveckla KTH till ett världsledande tekniskt universitet. Konkurrensen om forskningsmedel, fakultetspersonal och studenter ökar globalt, och det sker i en rasande takt, menar han.

Nästa steg, enligt Börje Ekholm, är därför att skapa en ännu attraktivare miljö dit de bästa forskarna och lärarna söker sig. Jämställdhetsarbetet måste ytterligare stärkas för att KTH ska kunna attrahera fler kvinnor, menar han.

– Det är en ren konkurrensfråga för ett universitet med ambitioner att ha en ledande position. Ska du kunna konkurrera framgångsrikt måste du rekrytera från hela 100-procentsbasen.

Och det har inte KTH lyckats med hittills?
– Vi gör framsteg, men har inte nått ändå fram. Jag ser inga skäl till att vi inte borde ha en 50–50-sitaution, hälften män och hälften kvinnor bland forskare och lärare, även om det kan ligga en bit in i framtiden.

Börje Ekholm menar att förväntningarna på nästa rektor ska ses i ljuset av utvecklingen på KTH senaste åren – en växande ekonomi har gjort det möjligt att satsa på nya forskartjänster och investera i labbmiljöer och annan infrastruktur. Nu är det dags för KTH att ta nästa steg, säger han.

– Det finns en solid plattform att stå på idag vilket gett oss en större grad av handlingsfrihet. Samtidigt hårdnar konkurrensen och då kommer jämställdheten in som en av flera viktiga frågor för att höja kvaliteten inom forskning och undervisning.

KTH:s kvalitet grundläggs genom ”goda arbetsförhållanden för medarbetarna”, enligt anställningsprofilen – vilket ansvar för arbetsmiljön har den blivande rektorn?
– Som rektor ansvarar man för att skapa en god organisation och struktur, det handlar både arbetslokaler och mer mjuka frågor. Som jag ser det ska en rektor skapa entusiasm och energi hos medarbetarna så att man får ut maximal kapacitet och skapar trivsel för arbetsuppgifterna.

Förslag på rektorskandidater har börjat trilla in till kommittén, redan innan den formella nomineringstiden startade. Börje Ekholm ser fram mot personalens och studenternas namnförslag.

Personalen: "Viktigt med jämställdhet"

– Jag hoppas att många vill vara med och bidra, engagemanget internt är viktigt för att få fram kandidater som skulle kunna göra ett bra jobb för KTH:s framtid.

När Börje Ekholm får frågan om de viktigaste egenskaperna hos en blivande rektor väljer han ord som ”respekterad och erfaren forskare, bra ledare – vari ingår massa saker som integritet och kommunikativ förmåga”. Därtill kommer meriter inom samverkan med omvärlden och erfarenheter inom mångfalds- och jämställdhetsarbete.

– En av de stora utmaningarna är inspirera till känslan av att vi arbetar för ”ett KTH”. Samtidigt som det måste finnas ett visst mått av självständighet för medarbetare i en akademisk miljö behöver vi också stärka andan av att vilja bidra till helheten.

Hittills har KTH endast haft manliga rektorer – är det inte dags för en kvinna?
– Det viktigaste är att vi får rätt person, det måste genomsyra rekryteringsarbetet, sedan får man se om det är en man eller kvinna som slutligen vaskas fram.

Text: Christer Gummeson

Tre kvalifikationer är ”av särskild vikt” för den som söker tjänsten som ny rektor på KTH, nämligen att:

  • ha bedrivit världsledande forskning
  • vara en god och erfaren ledare som med stor framgång har lett och strategiskt utvecklat större akademisk verksamhet med bekräftat god förmåga att motivera, engagera och samverka med medarbetare och studenter
  • ha varit aktiv inom mångfaldsarbete och med stor framgång ha drivit jämställdhetsarbete 

Anställda och studenter är välkomna att lämna interna nomineringar på ny rektor fram till och med 18 november. En extern annonsering görs 22 oktober. Läs mer om nomineringen och anställningsprofilen på .

Tidplan för rektorsval

  • 2015-10-14 Universitetsstyrelsen fastställer anställnings-/kravprofilen. Anställda och studenter ges möjlighet att nominera kandidater.
  • 2016-02-20 Nomineringskommittén offentliggör sitt förslag och lämnar till fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna och studentkåren för yttrande. Presentation av rektorkandidat kan anordnas.
  • 2016-03-24 Yttrande från fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna och studentkåren lämnas till nomineringskommittén
  • 2016-04-14 Universitetsstyrelsen beslutar om förslaget till en ny rektor och överlämnar förslaget till regeringen för beslut
  • 2016-11-12 Ny rektor tillträder.

Nomineringskommittén leds av Börje Ekholm, ordförande för universitetsstyrelsen och består av företrädare för lärarna, fackförbundet ST, studenterna, doktoranderna och en representant för allmänna intressen.