Till innehåll på sidan

ITM-skolan satsar på ledarskap

Karin Kroon
Det finns en hel del förbättringar att göra inom det akademiska ledarskapet, menar Karin Kroon, personalansvarig på ITM-skolan. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-08-17

Att utveckla ledarskapet på alla nivåer ser ledningen för ITM-skolan som ett sätt att möta stressen bland medarbetarna och därigenom förbättra arbetsmiljön.
– När man har så här engagerade medarbetare är det bra om det finns en chef som ser det, säger Karin Kroon, personalansvarig på ITM-skolan.

ITM-skolans resultat i medarbetarundersökningen följer mönstret för hela KTH. Engagerade medarbetare men hård arbetsbelastning och medelvärden på indexskalan för övriga frågeområden, som till exempel nöjd medarbetare och ledarskap.

– Och det är en tendens som även går igen på våra institutioner. Det är intressant att vi är så lika, tycker Karin Kroon.

Hon gläder sig åt att undersökningen visar att ITM-skolans forskarstudenter överlag är väldigt nöjda. Mindre glad är hon åt resultatet när det gäller medarbetarsamtal – bara 53 procent av de svarande på ITM säger sig överhuvudtaget ha blivit erbjudna ett medarbetarsamtal.

– Den siffran måste ju upp. Det är en prioriterad arbetsmiljöfråga att genomföra bra utvecklingssamtal.

När det gäller arbetsbelastningen ser Karin Kroon tvånget att hela tiden söka nya projekt och finansiering som en påtaglig stressfaktor. Men hon pekar även på svårigheterna med det akademiska ledarskapet, prefekter som är ledare på deltid och valda av sina kollegor för en begränsad tidsperiod.

– Ser man till de förutsättningarna gör våra chefer ett fantastiskt jobb. Men ledarskapet i dag präglas av diskussion och konsensus, vilket är positivt, men kan leda till att vi tappar i effektivitet, säger Karin Kroon.

Att medarbetarna är så engagerade är självklart oerhört positivt, säger hon. Men det ställer samtidigt krav på ledarskapet. Här behövs chefer som också kan styra undan arbetsuppgifter från den som är alltför hårt belastad.

Från skolledningens sida kommer man att göra en satsning på att utveckla ledarskapet. Formerna för den satsningen är inte klara ännu men en idé är att anordna en seminarieserie som i första hand riktar sig mot avdelningscheferna.

All personal på ITM-skolan ska få en återkoppling på undersökningen. På en del institutioner har prefekten själv redovisat resultatet för all personal medan andra institutioner valt att låta Karin Kroon sköta redovisningen. Skolledningen kommer däremot inte att initiera det fortsatta arbetet på institutionerna.

– Nej, vi finns med som stöd men i och med att vi lämnat över resultatet till prefekterna så är det deras ansvar. Personalen har ju heller inte svarat på vad de tycker är viktigast att arbeta med och det är något de måste avgöra på institutionerna, säger Karin Kroon.


Text: Ursula Stigzelius