Till innehåll på sidan

Intranätet blir nav för information

Publicerad 2018-12-19

Från och med den 17 januari får intranätets startsida ett nytt informationsflöde med exempelvis administrativa nyheter, ledningsinformation och debatt. Visionen är att intranätet på sikt ska bli ett nav för information, där man som anställd kan hitta det mesta man behöver i sin arbetsvardag.

Kommunikationsavdelningen har tagit ett helhetsgrepp kring sitt innehåll och i sin nya innehållstrategi arbetar man mot målgrupper för att skapa ökad tydlighet, effektivitet och för att nå ut till så många som möjligt.

En del i förändringen är att Campi läggs ner som tidning, men innehållet integreras istället och publiceras på den interna respektive externa webben.

Artiklar som porträtt av medarbetare, olika spännande forsknings- eller studentprojekt, reportage om pedagogik, kurser eller olika campus kommer i fortsättningen att återfinnas på KTH.se och riktas mot såväl medarbetare som externa målgrupper.

Nyheter av mer intern karaktär kommer att ligga på intranätet. I det interna nyhetsflödet kommer artiklar som handlar exempelvis nya administrativa rutiner eller regler, ledningsbeslut eller information om intern service att kunna läsas. Intranätets nyhetsflöde ska finnas på både svenska och engelska för att nå alla anställda. För den som vill ska det också finnas möjlighet att debattera viktiga spörsmål.

Innehållet på intranätet kommer sedan i sin tur pushas ut med hjälp av nyhetsbrev som redan görs eller ska göras på KTH:s fem olika skolor. Nyhetsbreven går ut till medarbetarna på respektive skola.

Marianne Norén  är internkommunikatör och ansvarig redaktör för intranätet.

Text: Jill Klackenberg

Har du tips eller idéer till något du skulle vilja läsa om på intranätet? Mejla gärna till intranytt@kth.se