Till innehåll på sidan

Internationellt pris till KTH:s campus

Publicerad 2015-06-22

KTH har fått priset International Sustainable Campus Network Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

KTH:s fastighetschef Maria Granath.

– Klart man blir stolt. Det visar att vi ligger långt fram internationellt i detta sätt att tänka. Många har varit involverade och vi har utgått ifrån helheten på campus; byggnader, marken, verksamheten och livet, säger Maria Granath, fastighetschef på KTH och fortsätter:

– Campusplanen visar också att vi tar ett stort ansvar för de speciella förutsättningarna vi har här med Nationalstadsparken på en sida och den täta stenstaden på andra sidan. Vi har även ett antal byggnadsminnen på området som också bidrar till att vi har en tät kontakt med Länsstyrelsen, Stadsmuseet och Stockholms stad.

Den prisade planen har utvecklats i nära samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus.

Enligt prismotiveringen är KTH:s campusplan ett enastående exempel på en excellent hållbar campusplan där såväl design som verksamhet integrerats och ett bra exempel på de principer som International Sustainable Campus Network, ISCN, förespråkar.

Arbetet som pågått i cirka 1,5 år har skett på bred front och involverat lärare, forskare, studenter, anställda, andra hyresgäster på campus, Stockholms stads stadsbyggnadskontor genom olika workshopar samt företaget White Arkitekter som har varit konsulter.

KTH och Göteborgs universitet är de två svenska lärosäten som är med i det internationella nätverket, ISCN, där totalt 60 universitet ingår.

Text: Jill Klackenberg