Interaktiv lekmatta ger barn träning

Innovation från KTH och GIH testas på McDonald’s

Publicerad 2009-04-08

Mats Hanson, professor på KTH, och Eva Fors från Gymnastik- och idrottshögskolan har med hjälp av McDonald’s utvecklat en lekmatta för barn. Under cirka två månader kommer lekmattan att testas på McDonald’s restaurang i Vällingby.

Med ljus och ljud uppmuntrar mattan barnen till fysisk aktivitet. Om testet faller väl ut ska lekmattan utgöra ett komplement i McDonald’s lekmiljöer för att stimulera till aktiv lek för barn mellan tre och tolv år.

– När barnen använder mattan får de motion samtidigt som de utvecklar andra förmågor som att hålla takten, förbättra koordinationen, utveckla sin kreativitet och samarbeta med andra. Det är lek och spel men utan det tävlingsmoment som annars ingår i den här sortens spel, säger Eva Fors, lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan.

Den sex kvadratmeter stora lekmattan ska med inbyggda sensorer, ljud och ljus uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Sju olika spel, däribland ljudmemory och disco, väljs på en pekskärm som är kopplad till mattan. När leken är slut kan man avläsa mängden rörelse på skärmen, bland annat i form av antal steg på mattan. Mattan kan också mäta takthållning och koordination.

Mattan har utvecklats i olika projekt under ett par år. Idén bygger på forskning om barns fysiska aktivitet och IT på Gymnastik- och idrottshögskolan. Civilingenjörsstudenter vid KTH, avdelningen för mekatronik och inbyggda system, har stått för tekniken. I samarbetsprojektet med McDonald’s har konsulter från Sensaytion medverkat inom ljudkommunikation och musikproduktion.

Lekmattan har producerats med syfte att fungera i olika miljöer – offentliga miljöer, skolidrott och olika vårdinstanser för barn och ungdomar.


Christer Gummeson