Till innehåll på sidan
Honungsbin står för en viktig del av pollineringen av fruktträd och andra odlade växter. (Foto: Karsten Dörre/Wikimedia Commons)

Inspirerande surr från bikupor

Publicerad 2016-05-13

Vad sägs om en burk extremt lokalproducerad honung? Den första skörden från KTH:s nyinstallerade bikupor beräknas ge runt tio kilo, lagom till midsommar.

Bikupor i parken bakom KTH-huset.

Redan surrar tiotusentals honungsbin omkring i två mossgröna bikupor i Röda Korsets park bakom KTH-huset på Brinellvägen. Om ett par månader beräknas svärmarna ha vuxit till över hundratusen bin.

Det finns många förtjänster med honungsbin, berättade Kjell Andersson, biodlare, vid invigningen av kuporna. Pollineringen som de bidrar med är en viktig kugge i ekosystemet.

– Bina är jätteviktiga. Man brukar säga att 70 procent av allt vi äter är beroende av pollinering.

Bikuporna har tagits fram på initiativ av KTH Sustainability Office. Syftet är att stärka de ekologiska värdena på campus. Gruppen hoppas också att närvaron av bina kan inspirera och öka engagemanget för en hållbar utveckling.

– När man reflekterar över vad ett bisamhälle bidrar med vidgas perspektiven. Bina är en jättebra utgångspunkt för att diskutera större frågor om ekologi, säger Lina Häckner , miljösamordnare.

Midsommarhonungen blir en försmak på vad som komma skall, förhoppningen är en säsongsskörd uppemot 100 kilo. Väder och vind och tillgången till nektar är avgörande, liksom hur arbetsvilliga bina är, berättar Kjell Andersson, som sköter om kuporna och övervakar produktionen.

– Förhållandena ser bra ut här så jag tror på en riklig skörd, säger han.

Tanken är att honungen i första hand ska användas internt av KTH:s personal.

Text: Christer Gummeson