Till innehåll på sidan

Innovativt kunskapspris till KTH-lärare

Publicerad 2010-03-19

I dag utses Sveriges mest innovativa lärare av Lärarnas Riksförbund och Microsoft. Projektledaren Stefan Knutsson på KTH Learning Lab – som lett den uppmärksammade och uppskattade satsningen Mattecoach – är en av de tre vinnarna.

Stefan Knutsson
Stefan Knutsson Learning Lab.

"Stefan har i projektet Mattecoach på nätet på ett förtjänstfullt och innovativt sätt försett elever med behov av matematikstöd en möjlighet till handledning samtidigt som lärarstudenter får direkt, om än digital, kontakt med verkligheten. Projektet är nydanande och öppnar oanade möjligheter inför framtiden."

Så lyder Lärarnas Riksförbunds och Microsofts motivation till varför just Stefan Knutsson är en av årets mest innovativa lärare.

Själv är Stefan Knutsson naturligtvis glad över utmärkelsen, och anser att innovativ kunskapsspridning präglas av att våga vara nytänkande och testa nya sätt att jobba. Att misslyckas är en del av processen att bli bättre på kunskapsspridning, menar han.

– Det är vanligt att lärare undervisar på samma sätt som de själva blev undervisade. Visst, man ska inte glömma läraryrkets historia, men man ska inte heller låta sig styra av den. Vi struntade lite grand i den traditionella undervisningen, och valde i stället att möta eleverna där de är, säger Stefan Knutsson.

På fredagen hålls en prisceremoni för vinnarna på Microsofts kontor i Akalla. De tre vinnarna reser i nästa vecka till Berlin under tre dagar (23-24 mars) för att representera Sverige på den Europeiska Innovativa Lärarutnämningen.

Utmärkelsen delas ut av Microsoft i samverkan med Lärarnas Riksförbund för sjunde året i rad. Syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik undervisning. Priset delas ut i tre kategorier: Matematik, Naturvetenskap och Öppen. Juryn består av representanter från Lärarnas Riksförbund och Microsoft.

För mer information, kontakta Stefan Knutsson på 08-790 61 29 eller stkn@kth.se.


Peter Larsson