Till innehåll på sidan

"Inget svammel i Almedalen"

Publicerad 2015-06-16

Nästa vecka drar en ansenlig del av Forskarsverige till Almedalen. Vi frågade några erfarna besökare från KTH om vad de får ut av minglet och seminarieträffarna under politikerdagarna i Visby.

Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, forskar om frågor som klimatomvandling och globalisering. För honom är det självklart att delta i Almedalsveckan:

Staffan Laestadius

– Det vidgar mina perspektiv; förhoppningsvis blir jag klokare och får lite större nätverk. Men man deltar inte i Almedalen för att antalet peer reviewed papers i akademiska tidskrifter ska öka, säger han.

Vad har de tidigare besöken gett dig?
– Jag brukar fokusera på sådant som hänger ihop med klimatrelaterad industriell omvandling. Framför allt har jag insett att det sjuder av aktiviteter bland företag och organisationer. Min uppfattning är att den måste stödjas och förlösas; det vill jag bidra till.

Vilken betydelse har de sociala bitarna?
– Almedalen adderar ett viktigt kontaktskapande till de nätverk jag har från min akademiska verksamhet. Under en intensiv vecka är det i stort sett möjligt för alla att skaffa sig en kort pratstund med vem som helst i en angelägen fråga. Det är legitimt och alla som är där känner koden.

Skulle du rekommendera andra forskare att delta?
– Alla KTH-forskare har kanske inte en forskning som vinner publik på Almedalen. Men många av oss har mycket att lära av mötena i Almedalen. De ger sammanhang till det vi håller på med.

Ann Legeby

För arkitekturforskaren Ann Legeby är Almedalsveckan ett gyllene tillfälle att upp forskningen för en bredare publik. I förlängningen kan det leda till ökad finansiering och att politiker får upp ögonen för ditt forskningsområde, säger hon.

Du har varit där tidigare år – vad har det gett?
– En god orientering om vilka frågor som är på den politiska agendan, vad som är på tapeten i samhällsdebatten i stort. Det finns också många duktiga forskare på plats, och man får ett svep av kunskap inom spridda områden, det är enkelt att få information inom forskningsfält som man själv inte känner till så mycket om.

Vilken betydelse har de sociala, kontaktskapande delarna?
– Det finns en direkthet som är bra. Ofta är det ganska ont om tid, så det finns inte utrymme för svammel. Det brukar resultera i många kontakter att dra i när man kommer hem, man får mycket mejl från de som vill veta mer om publikationer eller möjliga samarbeten.

Rekommenderar du andra KTH-forskare att åka dit?
– Ja, om man får chansen tycker jag man ska ta den.

Hans Lind

Hans Lind, professor i bygg- och fastighetekonomi, deltar i år för sjätte gången. Det kommer alltid nya vinklar kring aktuella ämnen inom hans område under Almedalsveckan, säger han.

– Man får information av olika slag om vad som händer och hur olika aktörer ser på orsaker och lämpliga åtgärder. Det bidrar till att man kan identifiera ”rätt” frågor och formulera intressantare hypoteser om man är intresserad av policy-relevant forskning.

Hur viktiga är de sociala arrangemangen och träffarna?
– De har säkert större betydelse för de som är yngre. För mig har de inte spelat någon egentlig roll, dels för att jag inte brukar delta i det mingel som arrangeras, dels för att jag känner många aktörer i branschen sedan tidigare.

Skulle du rekommendera andra forskare på KTH att delta?
– Om man åtminstone delvis sysslar med vad man kanske kan kalla ”policyinriktad forskning” är det absolut värt att vara där några dagar.

Berättat för: Christer Gummeson

Policyinriktad forskning är enligt Hans Lind forskning som handlar om utvärderingar av genomförda åtgärder eller handlar om orsaker till fenomen/händelser/beslut som diskuteras i den politiska debatten. Forskningen kan därmed mer direkt påverka till exempel politiska beslut eller vilka ståndpunkter som intresseorganisationer bestämmer sig för att driva.

  • Politikerveckan i Almedalen pågår 28 juni–5 juli. Förutom enskilda forskare som medverkar i olika sammanhang arrangerar KTH ett eget event om strategiska partnerskap under Almedalsveckan: Tillsammans för konkurrenskraft – om långsiktiga samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle . Bland andra deltar näringslivsminister Mikael Damberg, KTH:s rektor Peter Gudmundson, vicerektor Margareta Norell Bergendahl och företrädare för näringsliv och organisationer.
  • Bland många deltagare från KTH märks miljöforskningsgruppen CESC som är värd för . Bland andra deltar Mehmet Kaplan, IT-minister.
  • Läs mer om vilka forskare från KTH som deltar i .