Till innehåll på sidan

Ingenjörsutbildning för hållbar miljö

KTH och Chalmers ger konferens för framtidens ingenjör

Publicerad 2010-03-08

Om framtidens ingenjör ska kunna lösa miljöproblemen måste teknikkunskaperna kombineras med annan kompetens. Hur detta ska realiseras står i fokus på EESD, den internationella konferensen om ingenjörsutbildning för hållbar utveckling.

Fredrik Gröndahl
Fredrik Gröndahl arrangerar EESD 2010.

Insikten om att de globala miljöproblemen bara kan lösas om man angriper frågan ur flera perspektiv står i centrum för EESD 2010. I år arrangeras konferensen i samarbete mellan Chalmers och KTH.

– För den teknikinriktade ingenjören är det avgörande att vidga synen i frågor om hållbar utveckling. Och som tekniskt universitet måste man därför i än högre grad plocka in de samhällsvetenskapliga ämnena inom ingenjörsutbildningen, säger Fredrik Gröndahl, lektor på Industriell ekologi, och en av konferensarrangörerna.

EESD 2010 kommer att ta upp de praktiska konsekvenserna av detta synsätt för ingenjörsutbildningarna. Det handlar bland annat om attityder och värderingar hos studenterna och pedagogiska metoder inom undervisningen: Hur kan man till exempel använda problembaserat lärande och hur kan man integrera hållbarhetsfrågor i ämnen som datavetenskap och matematik?

Fredrik Gröndahl betonar vikten av att skapa en grogrund bland studenterna för att ”tänka utanför boxen”, att bli mer kreativ för att lösa de mångfasetterade miljöfrågorna. Hit hör frågan om hur studenter från olika discipliner – ingenjörer, ekonomer och samhällsvetare – ska kunna möta varandra. Ett av konferensens spår berör vilka följder det kan få för utvecklingen av campus.

– Hur kan vi skapa bra mötesplatser och ett socialt attraktivt campus exempelvis på KTH? Och hur kan vi använda campus som ett laboratorium för hållbarhetsfrågor, där doktorander använder universitetsområdet för fältforskning?

Konferensen anordnas gemensamt av Chalmers och KTH, men huvudprogrammet är förlagt till Chalmers campus. Ett ”Side event” hålls på KTH 23 september. Fredrik Gröndahl hoppas att konferensen kan var ett steg på vägen för KTH att samla sina resurser och inta ett tydligare helhetsperspektiv i frågan om hållbar utveckling.

– Vi är på god väg dit, men vi har kanske ännu inte kommit lika långt som andra universitet i den här synen. Min förhoppning är att konferensen kan få oss att bättre organisera oss kring detta.

EESD 2010 (Engineering Education in Sustainable Development) går av stapeln i Göteborg 19–22 september. Deadline för Abstracts till EESD 2010 är 31 mars.


Christer Gummeson

Anmäl abstracts till EESD 2010

EESD:s Side event på KTH