Till innehåll på sidan

Ingen kvalitetsgranskning av KTH

Publicerad 2009-09-03

Högskoleverket kommer inte att granska KTH:s kvalitetsarbete under våren 2010 som man tidigare aviserat. Anledningen är att en ny nationell metod för kvalitetsutvärderingen kommer att införas.

Av allt att döma avbryter Högskoleverket (HSV) sin pågående granskning av kvalitetsarbetet vid landets lärosäten som inleddes år 2007, skrivet verket i ett brev till de berörda rektorerna vid nio lärosäten. Förklaringen är att HSV fått regeringens uppdrag att utforma ett nytt system för hur kvalitetsgranskningarna ska gå till.

– KTH:s kvalitetsarbete kommer att fortsätta lika aktivt som om HSV:s granskning av vårt kvalitetsarbete hade genomförts. Bland annat genomför vi under hösten en extern granskning av vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Dessutom har skolorna en egen omfattande verksamhet där vissa inrättat exempelvis särskilda kvalitetsråd, säger Folke Snickars, dekanus vid KTH.

Enligt uppgift ska HSV:s nya nationella system införas under nästa år och fokusera på det resultat som kommer ur lärosätenas kvalitetsarbete, snarare än på hur själva kvalitetsmodellerna ser ut. Det kan till exempel handla om utformningen av tentamina och hur kvalitetsnivån på olika examinationsformer ser ut på respektive högskola.

– Så snart HSV:s nya system för kvalitetsgranskning har beslutats, vilket förväntas ske under september eller oktober, kommer vi att starta ett arbete som matchar detta, säger Folke Snickars.


Christer Gummeson