Info-turné för sjunde ramprogrammet

Publicerad 2009-05-13

Under sommaren och hösten öppnar utlysningar inom alla tematiska områden inom det sjunde ramprogrammet, FP7. En informationsturné besöker landets lärosäten för att berätta mer om möjligheter till forskningsfinansiering. 10 juni kommer man till KTH.

Totalt handlar det om cirka 45 miljarder kronor som står till förfogande för Europas FoU-program. I detta ingår även finansiering via ERC, People, Capacities, COST, EUREKA och Eurostars.

Informationsturnén är ett samarrangemang mellan universitetens forskningskontor, Energimyndigheten, Formas, Vetenskapsrådet samt VINNOVA.

Inbjudan till KTH vänder sig till verkande eller blivande forskningsprojektledare. Anmälan skickas till Marina Backer Skaar, backer@kth.se, KTH Grants Office, senast 3 juni.

Se hela inbjudan för KTH-besöket

Läs mer om informationsturnén


Christer Gummeson