Till innehåll på sidan

I sommar kommer miljöcertifikatet

Publicerad 2015-05-04

Från och med i sommar kan KTH ståta med ett efterlängtat miljöcertifikat. Ett väl fungerande miljöledningssystem är på plats, konstaterade de revisorer som besökte samtliga skolor i förra veckan.

Birgitta Westin, miljöchef.

Under tre dagar har miljörevisorer granskat dokument, sett över personalens miljökunskaper, tittat på forskarlabb och kontrollerat att rutiner och ansvar i KTH:s miljöledningssystem även fungerar i praktiken.

Granskningens resultat blev bättre än väntat, enligt miljöchefen Birgitta Westin. Revisorerna rapporterade 15 brister. När dessa är åtgärdade kommer KTH att bli officiellt miljöcertifierade, vilket väntas ske i slutet av juli.

– Det känns naturligtvis jätteskönt, vi kommer att hålla vår tidplan. Skolorna har gjort ett fantastiskt arbete, alla inblandade har visat ett stort engagemang, säger Birgitta Westin.

Revisorerna har tittat på hur systematiskt KTH arbetar inom områden som avfalls- och kemikaliehantering, energiförbrukning, inköp, upphandling och tjänsteresor.

– De kunde konstatera att miljöledningssystemet är på plats, att ledning och miljöombud har förstått sina roller och att vi har den kompetens som behövs för att driva ett systematiskt arbete

Bristerna som revisorerna noterade beskrivs i flesta fall som mindre – felmärkta avfallskärl, okontrollerade brandsläckare och viss bristande dokumentation. En av skolorna rapporterades ha större brister och får ett återbesök av revisorerna i början av juni.

– De hade inte hunnit få systematiken på plats före besöket, så nu kommer vi att stötta dem i förberedelserna för den uppföljande revisionen, säger Birgitta Westin.

De miljömålen som revisorerna granskat sträcker sig fram till 2015. Nästa steg för KTH:s miljöansvariga är att sätta ambitionerna fram till år 2020. Birgitta Westin pekar ut förbättrad källsortering och fler miljökrav vid inköp och upphandling som ett par viktiga områden att utveckla.

I början av hösten, 15:e september, kommer KTH att hålla en ceremoni då miljöcertifikatet överlämnas formellt av certifieringsorganet Qvalify.

Text: Christer Gummeson

Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.  I dagsläget har flera svenska lärosäten blivit miljöcertifierade.

Ny värmepumpsansläggning för bättre energibesparing

Foto: Akademiska hus

En viktig del av miljöarbetet inom energieffektivitet på campus görs i samarbete med fastighetsvärden Akademiska hus. Måndag 4 maj invigs en ny värmepumpsanläggning för bättre energibesparing. Bland annat återvinns överskottsvärmen från datorhallar på KTH med hjälp av anläggningen. Elen till driften av värmepumparna är ursprungsmärkt och koldioxidfri. Det innebär att de totala utsläppen av koldioxid för värmeförsörjningen av KTH Campus minskas med 840 ton per år, enligt Akademiska hus.