Invigningen av de första byggnaderna vid KTH:s campus år 1917. (Foto: Stockholms stadsmuseum)

Hundra år av ingenjörskonst

Publicerad 2017-01-25

Hur ser din berättelse om KTH ut? Ta chansen att bidra med din egen version när KTH:s campus fyller 100 år, vilket ska firas i rekordformat.

Under ett 50 timmars non stopseminarium i oktober kommer 100 talare berätta om KTH:s historia, nutid och framtid.

Evenemanget som går av stapeln under två dygn och avslutas på 100-årsdagen – de första byggnaderna på campus invigdes 19 oktober 1917 – vänder sig till både personal, studenter och alla andra intresserade, och ska forma en bild av KTH:s samhällsavtryck sedan början av förra seklet.

– Vi öppnar portarna till campus för att visa vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi vill åstadkomma framåt. Tanken är att bjuda på ett smörgåsbord av KTH:s verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan, säger projektledaren Sanna Cedergren .

Talarna kommer att avlösa varandra i en strid ström i pass om 20 minuter. Ett fullständigt program spikas senare under våren av en arbetsgrupp med representanter från fakultet och förvaltning. Många namnförslag har kommit in, men gruppen vill att fler intresserade hör av sig.

– Vi hoppas få in så många idéer och förslag som möjligt. Man kan föreslå sig själv eller andra personer som man tror kan bidra till berättelsen om KTH, säger Sanna Cedergren.

Seminarierna hålls i Dome of Visions, kupolbyggnaden vid Valhallavägen, och grupperas inom olika teman. Bland annat kommer forskare från KTH:s rymdcentrum bjudas in att tala nattetid samtidigt som publiken kan ligga och titta på stjärnhimlen genom kupoltaket.

Seminarier dygnet runt gör det möjligt att rikta sig till målgrupper i andra tidszoner världen över. Samtliga föreläsningar sänds på nätet och kommer även bevaras dokumenterade i en tidskapsel. En studenttävling ska utlysas om vilket format talen ska sparas i för att vara tillgängliga i framtiden.

Ett mål för 100-årsfirandet är att bidra till ökad samhörighet och stolthet kring vad KTH åstadkommit för samhällsutvecklingen. Tanken är att också att förmedla insikter och kanske aha-upplevelser för externa grupper om vilken inverkan KTH har haft och kommer att ha för omvärlden, såväl nationellt som internationellt.  

Firandet är koncentrerat till tre dagar, 17–19 oktober, men intresserade uppmanas att även knyta lokala evenemang och aktiviteter runt om i KTH:s organisation som pågår under året till att hylla 100-åringen. Även de konstnärliga högskolorna på campus, Operahögskolan och Dans- och cirkushögskolan, ska bjudas in för att medverka.

Ett grafiskt manér finns framtaget som kan användas för exempelvis webbsidor, affischer och skyltning, och kommunikationsavdelningen kan bidra med råd och stöd för den som vill koppla en aktivitet till 100-årsfirandet.

Text: Christer Gummeson

Fakta: Invigningen år 1917. Beslutet om ett campus på Norra Djurgården togs av riksdagen efter att Tekniska högskolan vuxit ur sina lokaler vid Drottninggatan. Arkitekten Erik Lallerstedt vann uppdraget att utforma området, som var dåtidens största byggnadsprojekt i Sverige. De första byggnaderna på campus, huvudbyggnaden och intilliggande laboratoriebyggnaden, som är nuvarande biblioteket, invigdes 19 oktober 1917 av kung Gustav V. Huvudbyggnaden omfattas av den sammanhängande huskroppen runt borggården vid Lindstedtsvägen och Osquars backe.

Läs mer om hur du kan vara med och fira KTH Campus 100 år