Högt söktryck till KTH inför hösten

Publicerad 2009-04-23

Söktrycket har öka kraftigt till höstens antagning för KTHs utbildningsprogram visar de första preliminära siffrorna. Sett över alla utbildningsprogram på KTH är ökningen 19 procent jämfört med förra året.

– Det känns väldigt glädjande att allt fler satsar på en utbildning nu i dessa lite kärva tider. Det är naturligtvis extra roligt att så många vill börja studera på någon av KTHs utbildningar. Vi ser fram emot att få ta emot en ny kull av nybörjare till hösten, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH.

För KTH:s civilingenjörsprogram är ökningen 17 procent, arkitektutbildningen ökar med 25 procent och högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen kan notera en ökning med 24 procent. Största ökningen står KTHs basårsutbildning för med 34 procent.

– Jag är mycket glad över dessa positiva signaler, men vi måste fortsätta ansträngningarna att öka intresset för våra utbildningar, inte minst med tanke på den minskning av årskullarna som kommer de närmaste åren, skriver rektor Peter Gudmundson i sitt veckobrev.

Tendensen för civilingenjörsprogrammen är likadan över hela landet. Bland de största utbildningsanordnarna för civilingenjörer har Chalmers 19 procent fler sökande, Lund 20 procent och Linköpings universitet 16 procent.


Christer Gummeson