Till innehåll på sidan

Högt betyg för KTH:s miljöarbete

Publicerad 2016-04-25

KTH får en topplacering i Naturvårdsverkets miljöranking av svenska myndigheter.
– Ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll, säger Birgitta Westin, KTH:s miljöchef.

Birgitta Westin.

KTH får 20 av 23 poäng i rankingen, som mäter hur väl myndigheter når upp till lagkraven om ett systematiskt miljöarbete för statliga myndigheter.  Tillsammans med två andra lärosäten hamnar KTH på tredje plats bland landets 30 universitet och högskolor – jämfört med samtliga myndigheter innehar KTH en delad femteplacering.

Naturvårdsverket har i år ändrat bedömningsgrunderna vilket gör det svårt att jämföra KTH:s rankingpoäng med tidigare år, enligt Birgitta Westin. Hon ser KTH:s position på listan som ett resultat av de senaste åren utvecklingsarbete och lyfter fram förra årets miljöcertifiering och skolornas arbete med lokala miljömål som bidragande orsaker.

– Vi känner att vi hela tiden blir bättre och bättre, vilket bekräftas av Naturvårdsverkets rapport.

Birgitta Westin pekar ut några områden där KTH kan ta ytterligare steg i miljöarbetet, hit hör bland annat att utveckla krav vid upphandling och inköp och förbättra möjligheter för resfria möten genom it-lösningar.

KTH Sustainability Office, tidigare Miljögruppen, som har det övergripande ansvaret för att samordna miljöarbetet, lade fast grunderna för KTH:s systematiska miljöarbete för fyra år sedan. Bland annat beslutades om en ny miljöpolicy, som förra året reviderades och breddades till KTH:s policy för hållbar utveckling, och om övergripande miljömål.

Totalt omfattar Naturvårdsverkets granskning 186 myndigheter.

Text: Christer Gummeson

Läs mer om rankingen i Naturvårdsverkets rapport 

KTH:s övergripande