Till innehåll på sidan

Högsta betyg för KTH:s innovationsarbete

Publicerad 2015-11-20

Hallå där, Lisa Ericsson, ledare för KTH:s innovationskontor som fått högsta betyg i en utvärdering av Vinnova. Hur känns det?
– Det är självfallet mycket roligt och ett kvitto på att det vi gör och vårt arbetssätt skapar stort värde för KTH:s forskare och studenter.

Kortfattat, vad gör innovationskontoret?
– KTH Innovation – namnet på innovationskontoret – har till uppdrag att stödja KTH:s forskare och studenter med tidig innovationsutveckling – att ta en idé till marknad. Det handlar exempelvis om stöd inom affärsutveckling, patent, licensiering samt finansiering.

– Vi arbetar också aktivt med att säkerställa att KTH har ett internationellt konkurrenskraftigt ekosystem för innovationsstöd, vilket bland annat innebär kontakter med inkubatorer, investerare och internationella accelerators program.

På vilket sätt har det varit en framgång, enligt dig?
– Satsningen på innovationskontor lanserades i samband med forskningspropositionen 2008 och står idag för de enda riktade medel som KTH erhåller från departementet för arbete med nyttiggörande.

– Det var en tydlig signal som visade på att lärosäten förväntades arbeta aktivt med detta och KTH Innovations verksamhet har mer än trefaldigats som ett resultat av satsningen. Från att ha en verksamhet som på årsbasis hanterade ett 70 tal idéer erhåller idag 250 unika idéer varje år stöd från KTH Innovation.

Vilken nytta har KTH:s lärare och forskare av er verksamhet?
– Vårt stöd är helt kostnadsfritt, vi har industriellt erfarna medarbetare samt tillgång till extern finansiering för innovationsutveckling. Vi arbetar också aktivt med att rekrytera entreprenörer som kan komplettera våra forskarteam med värdefull kommersiell erfarenhet

Vilken roll spelar innovationskontoret i KTH:s totala samverkansarbete?
– Det fyller en viktig roll genom att stärka våra möjligheter att skapa strategiska allianser i Europas mest innovativa miljöer. Innovationskontoren vid övriga lärosäten i regionen och landet utgör en konkret plattform för samverkan inom akademien, samtidigt som myndigheter och näringsliv fått en tydlig part att samverka med.

– Inom satsningarna från European Institute of Innovation & Technology, EIT, där KTH är en partner i fyra olika så kallade KIC:ar, spelar innovationskontoret en viktig roll, både genom att erbjuda kompetens in i KIC:arna och möjligheter för KTH:s forskare och studenter att dra nytta av detta viktiga europeiska nätverk.

Utvärderingen ger er nya pengar för kommande 4 år – hur ska de användas?
– Vi kommer fortsätta utveckla verksamheten, men fokus kommer att vara att på ökat inflöde samt ökad genomströmning. Vi vill att alla med idéer på KTH skall få en chans att möta marknaden.

Berättat för: Christer Gummeson

Fotnot: De flesta aktiviteterna inom EIT sker i så kallade KIC:ar, Knowledge and innovation communities. Dessa plattformar består av nätverk av 4-6 centra.