Till innehåll på sidan
Mats Boij
Vi är i full gång med att utveckla matematikundervisningen och anpassa den för utbildningsprogrammens behov, säger Mats Boij. (Foto: Marc Femenia)

Högre kvalitet på matteundervisningen

Publicerad 2012-03-06

Förnyelsearbetet på matteinstitutionen har börjat ge resultat. Nya seminarier som aktiverar studenterna och ett tydligare fokus på problemlösning har höjt kvaliteten på undervisningen i årskurs 1. Till hösten kommer alla nybörjarstudenter märka av förbättringen, enligt matematikläraren Mats Boij.

– Den matematik som studenterna lär sig i våra kurser i dag är mer relevant och direkt kopplad till civilingenjörens yrkesroll, säger Mats Boij, grundutbildningsansvarig på Skolan för teknikvetenskap (SCI).

Förnyelsearbetet började för fyra år sedan och tog avstamp i resultatet från en enkätundersökning som matteinstitutionen genomförde. Ett 70-tal KTH-lärare som inte undervisar i matte men har en central roll inom sina utbildningsprogram ställdes inför frågan ”Vad vill ni ha ut av matematiken?”. Svaret blev att studenterna framför allt bör lära sig logiskt tänkande och öva upp sin problemlösningsförmåga.

Förändringarna som nu genomförts gäller de tre grundläggande mattekurser som läses av alla studenter på civilingenjörsprogrammen i årkurs 1. Här är både undervisning och examination numera inriktade på djupinlärning.

– Det viktigaste är inte att studenterna kan visa färdigheter i att räkna, utan att de förstår hur centrala matematiska begrepp hänger ihop och kommer till användning. Att studenterna lär sig resonera om hur de kommer fram till ett resultat, att de kan argumentera logiskt för ett visst svar är A och O i deras framtida yrkesroll, säger Mats Boij.

Samarbete med numerisk analys

En av de första åtgärderna för att uppnå djupinlärningen var att skära ned på mängden stoff som ska läras ut på kurserna. Matematikinstitutionen har även minskat antalet föreläsningar till förmån för fler seminarier.

– Vi har mer och mer gått ifrån lektioner där studenterna är passiva till undervisningsformer där de själva deltar på olika sätt. Det ökar möjligheten att skapa förståelse för ämnet, vilket i sin tur ökar deras motivation att läras sig, säger Mats Boij.

Till hösten prövar man även att integrera matematikämnet med numerisk analys inom ett av utbildningsprogrammen, Farkostteknik.

– Egentligen är det helt naturligt att de ämnena läsas parallellt eftersom numerisk analys kommer in vid i stort sett alla ingenjörens tillämpningar av matematik. Men av rent praktiska skäl har det varit svårt att genomföra detta tidigare. Nu flyttar institutionen för numerisk analys till oss på matten och då blir det också enklare att samarbeta över ämnesgränsen, säger Mats Boij.

Om samarbetet faller väl ut kommer konceptet spridas till andra program.

Hittills har förändringsarbetet mestadels skett inom matematikinstitutionen och resultaterat i en ny attityd hos matematiklärarna om vad som ska läras ut och på vilket sätt.

– Vi jobbar mer kollektivt med undervisningen i dag och kommer tillsammans överens om hur vi ska lägga upp kurser och examination. Det gör till exempel att kontrollskrivningar och tentor ser likadana ut för alla studenter som läser kursen samma termin.

Förändringar klara till hösten

Nästa steg är att förankra den nya matematiken inom utbildningsprogrammen och utöka samarbetet med lärare inom andra ämnen, konstaterar Mats Boij.

– Här har de programansvariga en viktig roll. Det handlar i slutänden om att studenterna ska förstå varför matematiken är en viktig del inom deras utbildning och inse vilken nytta de har av mattekunskaperna för att utvecklas till kompetenta civilingenjörer.

Matematikämnet var en av de frågor som fick störst uppmärksamhet i den internationella utbildningsgranskningen EAE i höstas. I slutrapporten konstaterades att matematiken på KTH behöver utvecklas. Mats Boij tar dock ganska lugnt på den kritiken.

– Vi är nu i full gång med våra åtgärder för att utveckla matematikundervisningen och anpassa den för de behov som finns inom utbildningsprogrammen. Tyvärr kom det inte fram så tydligt i EAE-rapporten, även om man där ändå noterade att vårt arbete pågår och tyckte att det verkar lovande, säger han.

Under våren startar tre arbetsgrupper där SCI-skolans mattelärare tillsammans med andra ämneslärare ska ta fram förslag om hur matten bättre kan integreras inom utbildningsprogrammen.

– En del av åtgärderna kommer att vara genomförda till nästa terminstart. Höstens nybörjarstudenter kommer att märka av det på mattelektionerna, säger Mats Boij.

Text: Christer Gummeson

Prenumerera på Campis nyheter