Till innehåll på sidan

Högre ambitioner för miljöarbetet

Publicerad 2016-02-10

KTH höjer sina ambitioner inom hållbar utveckling. Det gäller såväl smartare energianvändning som utbyggd källsortering och minskade utsläpp vid resor.

Birgitta Westin

De nya hållbarhetsmålen sträcker sig till och med år 2020, omfattar fler områden och siktar högre jämfört med tidigare.

– Exempelvis så har vi ett mål på att minska koldioxidutsläpp från våra resor med 20 procent istället för tio som vi hittills haft. En övergripande ambition är att arbeta mer med att involvera studenter och forskare i målarbetet, säger Birgitta Westin, miljöchef.

Utsläppsminskning med 20 procent – är det realistiskt?
– Ja, under den tidigare målperioden minskade våra utsläpp med 17 procent och vi ska jobba mycket med att bli bättre på att använda alternativ till resor, vi vill förbättra information och tillgängligheten av tekniken för att nå det målet.

Enligt målen ska möjligheter för källsortering finnas över hela KTH – hur ska det förverkligas?
– Vi ska arbeta vidare med att få fram sorteringsmöbler i olika typer av lokaler och även utomhus. Idag finns ingen möjlighet att sortera utomhus på vårt campus. Vi har redan startat projekt för att detta ska bli verklighet samt att flera skolor arbetar med att införa det i sina lokaler.

Energianvändningen ska minskas med tio procent – vad ska skäras ned?
– Vi ska använda energin smartare. Det handlar mycket om ett samarbete med våra fastighetsvärdar, framförallt Akademiska Hus, men också om ett vardagligt smartare beteende.

Ett mål är att KTH för omvärlden tydligare ska framstå som ett ledande universitet inom hållbar utveckling – hur ska det gå till?
– Genom att lyfta fram och visa vad som händer på KTH inom hållbarhetsområdet, det vill säga synliggöra det som vi arbetar med.

– Vi fortsätter det arbete som startade 2011 när vår vicerektor tillsattes och KTH Sustainability Office bildades och där vi har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågorna på KTH inom utbildning och forskning och med KTH:s egen påverkan. Det finns fortfarande mycket som vi kan göra för att förbättra oss, stort som smått.

Berättat för: Christer Gummeson