Till innehåll på sidan

Hög kvalitet på arkitektutbildningar

NOTIS

Publicerad 2013-11-06

Den sista omgången av Universitetskanslerämbetets utvärderingar av KTH:s utbildningar är klar. Granskningen visar att utbildningar inom arkitektur håller hög kvalitet.

De fyra examina som UKÄ:s bedömargrupp tittat på är yrkes-, kandidat-, magister- och masterexamen inom arkitektur på KTH. Samtliga fick alltså omdömet hög kvalitet, vilket visar att utbildningarnas resultat bland annat uppfyller kraven i högskoleförordningen och därmed kvalitetskraven för högre utbildning.

UKÄ:s bedömning utgår huvudsakligen från examensarbeten och totalt har 25 arkitektutbildningar bedömts varav 24 fick omdömet hög kvalitet och en fick mycket hög kvalitet. Ingen fick omdömet bristande kvalitet i UKÄ:s tregradiga skala.

Text: Jill Klackenberg