Hitta rätt genom självkännedom

Publicerad 2017-04-20

Hallå där, Elin Fellers vid KTH Karriär, en av dem som tagit fram ett nytt webbverktyg för att underlätta och stötta studenternas väg ut på arbetsmarknaden.
– Det handlar inte bara om att hitta ett jobb, utan att hitta rätt jobb. För att rustas inför det moderna arbetslivet är det viktigt att ha god självkännedom liksom kunskap om de yrkesroller och branscher som finns.

Elin Fellers

KTH Karriär ger kurser och seminarier i karriärutveckling och karriärcoachande samtal. Genom webbstödet ”Min karriärutveckling” hoppas man nå ut till ännu fler studenter genom att det är flexibelt och kan användas av studenterna på egen hand när det passar dem, berättar Elin Fellers .

Hur klara är studenterna i allmänhet med sina framtidsplaner under studietiden?
– Även om arbetsmarknaden är mycket god så möter vi många studenter som funderar mycket på vad som händer efter KTH och inte minst känner sig förvirrade och pressade av alla val de ställs inför.

– Att veta vem man är, vad man kan och vad man vill är upp till individen själv att ta reda på och formulera. Vi ser att studenterna många gånger efterfrågar stöd i detta och ”Min karriärutveckling” är tänkt att vara ett praktiskt verktyg i denna process.

Vilken roll spelar studievägledare och lärare i sammanhanget?
– Vi vet att många studenter vänder sig till både studievägledare och lärare för att diskutera sin framtid och blivande karriär. Genom ”Min karriärutveckling” kan man som personal använda sidorna för att få en bra ingång till dessa funderingar – antingen genom att hänvisa studenterna dit eller naturligtvis genom att plocka ut delar att integrera i sin undervisning eller vägledning.

Webbverktyget består av åtta olika delar där studenten ges möjlighet att genom ett antal övningar och frågeställningar inventera sig själv och sin omvärld. Varje del inleds med en fråga som är vanligt förekommande på en anställningsintervju.

– Utmaningen blir att ta reda på mer om sig själv för att formulera genomtänkta svar. Karriärutveckling handlar ju både om att ta reda på mer om sig själv och sin omvärld, men också förmågan att sätta ord på detta.

Berättat för: Christer Gummeson