Till innehåll på sidan
Mats Herder
KTH:s bibliotek ska spela en större roll som mötesplats för forskningen, säger nya överbibliotekarien Mats Herder. (Foto: Christer Gummeson)

Herder ska stärka bibliotekets roll

Publicerad 2010-09-29

Förändringsarbete har gått som en röd tråd i Mats Herders yrkesliv. Även som ny skolchef för VIL-skolan ser han fram emot förnyelse. Han vill stärka bibliotekets roll som mötesplats och även synas mer ute på institutionerna.

Den första veckan på jobbet har han mest pratat. Målet är att så snabbt som möjligt sitta ner i 45 minuters samtal med var och en av de 65 medarbetarna på skolan.

– Det har varit många och roliga samtal, och ett bra sätt att komma in i verksamheten. Jag lägger ett pussel av personalens tankar och min tidigare erfarenhet, säger Mats Herder, som tillrädde som skolchef i mitten av september.

Mats Herder kommer närmast från en tjänst som överbibliotekarie vid Linnéuniversitet i Växjö Där var han djupt involverad i det stora fusionsarbetet då Växjö universitet och Högskolan i Kalmar slogs ihop till ett universitet från och med januari 2010.

Även tidigare, som ansvarig för Kungliga bibliotekets nationella datasystem Libris, handlade det mycket om förändring och utveckling av nya data- och arbetsmiljöer. Och biblioteket vid Blekinges tekniska högskola byggde han upp från grunden.

När Mats Herder fick frågan om tjänsten som överbibliotekarie på KTH:s bibliotek tvekade han först inför uppgiften. Men under de följande samtalen med rektor och prorektor klarnade bilden.

Lockade gjorde planerna på att bygga upp en ny skola, där fler stödfunktioner utöver biblioteken och Learning Lab ska samlas. Han ser fram emot ett operativt ansvar för att utforma den nya organisationen när beslutet så småningom tas.

– Skolchef är en bra roll. Jag är genuint intresserad av hur stödfunktionerna i en akademisk organisation kan gripa in i och samverka med forskning och utbildning. Och jag tror på ett samlat och övergripande stöd, samtidigt som det är viktigt med till exempel centrumbildningar av olika slag ute på institutioner och avdelningar.

Mats Herder tror att det finns oprövade synergieffekter att hämta hem mellan biblioteket och Learning Lab och han vill också utöka samarbetet med KTH:s skolor.

– Jag hoppas att vi ska kunna märkas och synas mer ute i verksamheten. Mötesplatser behövs och här kan biblioteket spela en ännu viktigare roll än i dag, inte minst för tvärvetenskapliga möten och forskning över institutionsgränserna.

Vid sidan om forskningsbibliotekets kanske främsta uppdrag, att ställa information till förfogande, lägger Mats Herder stor vikt vid arbetet med att stödja publicering av forskningsresultat.

– Även här triggar den tvärvetenskapliga forskningen, som i dag är så vanlig inom teknik och naturvetenskap, fram nya behov. Det handlar om nya tidskrifter och nya kluster att bevaka.

Biblioteket har en särställning i den akademiska organisationen, konstaterar han. Det hör varken hemma i forskning eller i administrationen utan står för sig självt.

– Den rollen är viktig att vidmakthålla. Överbibliotekarien är den äldsta tjänsten på KTH, till och med äldre än rektorns. Det är en tradition att vårda.


Text: Maja Hök

Mats Herder

Bakgrund: Bibliotekarie som doktorerat i litteratursociologi
Aktuell: Ny skolchef för VIL-skolan (KTHB och Learning Lab)
Ålder: 56
Familj: Fru och två hemmaboende hundar
Bor: I tvåa på Kungsholmen och hus i Blekinge.
På fritiden: Musik, teater, konst och fritidshus i Bergslagen
På nattduksbordet: Mycket skönlitteratur, just nu Niklas Rådström
Lyssnar på: Klassiskt och rock
Inspireras av: Goda idéer, överraskande samband