Till innehåll på sidan

Hearing om översyn av skolorganisation

Publicerad 2017-06-01

Arbetet med att se över KTH:s skolorganisation har kommit halvvägs och två arbetsgrupper har lämnat in sina förslag. Den 14 juni håller rektor Sigbritt Karlsson en hearing för personalen.

Sigbritt Karlsson, rektor.

Vad är tanken med hearingen?
– Tanken är att ge tillfälle för presentation och diskussion av delrapporterna som nu är inlämnade till rektor.

Vad hoppas du uppnå?
– Hearingen ska ge möjlighet till att få ställa frågor, diskutera och belysa olika aspekter av de första avrapporteringarna från de två arbetsgrupperna som arbetat på rektors uppdrag att lämna förslag på integration av skolor

Arbetsgruppernas rapporter med förslag har nyligen blivit klara – hur ser den fortsatta processen ut?
– Förslagen ska slutrapporteras senast den 15 september. I det fall flera förslag lämnas i respektive rapporter kommer arbetsgrupperna att få i uppdrag att arbeta vidare med ett av förslagen.

På hearingen deltar förutom rektor även prorektor Mikael Östling samt sammankallande för arbetsgrupperna, Amelie Eriksson Karlström (BIO, CHE, STH) och Jens Zander (ICT, CSC, EES). Moderator är Åsa Ankarcrona, kommunikationschef. Hearingen kommer även att livesändas på intranätet.

Du som har frågor till hearingen kan skicka in dem i förväg eller ställa dina frågor under hearingen.

Text: Christer Gummeson

Läs