Hårdare krav på KTH:s utbildningar

Publicerad 2016-01-12

Högskoleutbildningar i Sverige kommer hädanefter att utvärderas med en europeisk måttstock. KTH är förberett men behöver utveckla ett nytt verktyg för löpande uppföljning tillsammans med lärare och studenter.

Sara Karlsson, kvalitetssamordnare, har kartlagt hur väl KTH når upp till ESG, europeiska standarder för kvalitetssäkring i högskolan.

Hur påverkas KTH av det nya systemet?
– Många tror att de här standarderna är nya, men i själva verket har de funnits ända sedan 2005. Vi har redan förbundit oss att följa dem. Det är inte heller några konstigheter utan handlar om att vi ska ha system för att ta hand om våra studenter och lärare, att hantera information och att följa upp utbildningskvalitet.

– Det nya är att ESG kommer att bli en tydligare del av de nationella utvärderingar som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför. Vi kommer alltså att bli utvärderade bland annat baserat på hur väl vi når upp till de här standarderna.

Kommer KTH att gagnas av utvärderingsmetoden?
– Förhoppningsvis blir det mer fokus på hur vi arbetar för att utveckla och följa upp kvaliteten i våra utbildningar, vilket är bra. Det blir sedan upp till oss att använda utvärderingen på bästa sätt, för att stärka kvaliteten i verksamheten.

Hur väl når KTH upp till standarderna idag?
– KTH har de flesta dokument och system som krävs för att klara en utvärdering. Men det här handlar inte om standarder som kan bockas av en gång för alla, utan om pågående kvalitetsarbete. Vi har själva sagt att vi vill lägga ribban högt, och det innebär att vi har mycket arbete att göra.

– Det finns också en viktig standard – ESG 1.9. – som handlar om att vi ska ha ett internt löpande system för uppföljning av utbildning. Den når vi inte upp till i dagsläget. Att utveckla ett sådant system blir därför första prioritet.

Hur kommer KTH:s verksamhet att påverkas?
– Att KTH utvecklar och implementerar ett nytt internt uppföljningssystem kommer förmodligen att märkas minst lika mycket som UKÄ:s utvärdering. För att det ska bli riktigt bra krävs ett brett engagemang från lärare, studenter, programansvariga och många andra.

Berättat för: Christer Gummeson

Fotnot: För närvarande håller UKÄ på att utveckla systemet, som tidigast kan rulla igång under andra halvåret i år. Än är det inte klart när KTH kommer att utvärderas.

Till sidans topp